Seminár

Nákladový a procesný kontroling

Dr. Milan Veščičík

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré sú nevyhnutné súčasti nákladového kontrolingu, ako nastaviť jeho podrobnosť a presnosť v rôznych firmách, a prečo nesmie byť nákladový kontroling len o nákladoch.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom kontrolingu (NK)?
  • Ako zakomponovať výkonové členenie nákladov do NK?
  • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť?
  • Prečo nestačí riadiť iba náklady a čo ďalšie musí obsahovať NK?
  • Koľko nákladových stredísk zaviesť? Kedy a ako sledovať zisk strediska?
  • Ako zaviesť procesný kontroling a ako vytvoriť procesno-kalkulačný model?
  • Čo je to Activity Based Costing a ako ho využiť v NK?
  • Využiť pre NK účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu?
  • V čom sa odlišuje účtovný výsledok hospodárenia od manažérskeho?
  • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

Komu je určený

Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti finančného kontrolingu a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

Predpokladajú sa základné znalosti podnikovej ekonomiky účastníkov.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.7.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

10.7.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

9.11.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

9.11.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.