Seminár

Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2021

Seminár Vás oboznámi s najdôležitejšími zmenami v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2021. Kuzy sú vedené v malých skupinách účastníkov s možnosťou diskusie a individuálneho prístupu zo strany lektora.

Obsahová náplň

 • Novely ZP 2021 – vysielanie zamestnancov, dovolenka a ďalšie,
 • Novely ZP – príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • Peňažné plnenie v roku 2021, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov /dovolenková a vianočná mzda v praxi/,
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novely zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde,
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch,
 • Oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,
 • Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2021,
 • Aktuálne pracovnoprávne problémy v praxi, najčastejšie porušovanie Zákonníka práce – evidencia dochádzky, stupne náročnosti práce, náležitosti pracovnej zmluvy, dohody/.

Komu je určený

mzdárom, personalistom, konateľom, riaditeľom, majiteľom

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.