Konferencia

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2024 - zmeny v DPH, DZP, účtovníctve, daňovom poriadku, v sociálnom a zdravotnom poistení - 19. ročník

Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť od 1.1.2024. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Ing. Martina Švaňová.

25.1.2024

9.00-16.00

ONLINE

189 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Harmonogram

 • 9:00

  Začiatok online konferencie

 • 9:00 – 10:00

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2024

 • 10:00 – 10:10

  Prestávka

 • 10:10 – 11:10

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2024

 • 11:10 – 11:15

  Prestávka

 • 11:15 – 12:00

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2024

 • 12:00 – 12:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Ing. Martina Švaňová

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2024

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2024.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pri dohodách (študenti, sezónna práca, dôchodcovia).
  • Odvodová odpočítateľná položka - zdravotné poistenie.
  • Minimálne poistné a preddavok zamestnanca na zdravotné poistenie od 1.1.2024.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.
  • Zvýšenie stravného od 1.1.2024 – minimálny a maximálny príspevok na stravovanie.
  • Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

  Zákon o dani z príjmov

  • Daňové veličiny od 1.1.2024.
  • Sadzba dane zo závislej činnosti.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, DDS.
  • Od dane oslobodené plnenia
  • Ročné zúčtovanie dane – termíny
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:45

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2024

  • Novely daňového poriadku schválené a aj účinné v priebehu roka 2023 a od 1.1.2024
  • Obmedzenie platieb v hotovosti s účinnosťou od 1.7.2023 - novela zákona č. 394/2012 Z.z.
  • Špecifiká spôsobu podania pri správe daní 
  • Nové povinnosti (oznamovacia a registračná) prevádzkovateľov platforiem po novele zákona č. 442/2012 Z.z. v z.n.p.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:00

  Ukončenie konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

 

Mediálny partner

education

Sprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Ekonomický špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a podnikovej ekonomiky. Vyštudoval STU, katedru podnikového hospodárstva. Po kariére člena manažmentu vo viacerých výrobných firmách sa rozhodol založiť poradenskú spoločnosť, ktorá sa v roku 2022 stala desiatou najvačšou poradenskou kanceláriou na Slovensku. 

Ďalšie semináre lektora

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k351/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

25.1.2024

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.