Konferencia

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 – zmeny v DPH, DZP, účtovníctve, daňovom poriadku, v sociálnom a zdravotnom poistení - 15. ročník

POZOR! Rozsiahle zmeny sú už schválené! Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok online konferencie

 • 8:45 – 10:15

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021, Zmeny v zákone o účtovníctve

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:40

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

  • Storno, skonto, bonus a rabat s pohľadu § 25 ods. 1, ods. 6.
  • Nepriama zľava.
  • Odpočet DPH a "čierne stavby.
  • "Škoda" a povinnosť odviesť uviesť DPH.
  • Riziká refakturácie.
 • 11:40 – 12:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:00 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2021

  • Informácia k novelám daňového poriadku schválených a aj účinných v priebehu roka 2020 a od 1.1.2021
  • Informácia o zrušených a nezrušených opatreniach v oblasti správy daní lex corona č. 67/2020 Z.z. v z.n.p. k 30.09.2020
  • Vybrané praktické príklady týkajúce sa zrušených opatrení v oblasti správy daní.
  • Informácia k pripravovanej „veľkej“ novele daňového poriadku, ktorá bola stiahnutá z legislatívnych úloh MF SR pre rok 2020 podľa pôvodného programu.
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:45

  Júlia Pšenková

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2021.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.

  Zákon o dani z príjmov

  • Sadzba dane.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, kúpele, DDS.
  • Zmeny v tlačivách a ich zasielanie.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykaymarykay

Mediálny partnerSprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k351/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.