Seminár

Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO v roku 2023 so zákonom o slobode informácií

Vladimír Pirošík

Školenie je zamerané na najčastejšie problémy samospráv a ich rozpočtových organizácií v roku 2023 so zákonom o slobode informácií, a osobitne na aktuálnu novelu účinnú od 1. januára 2023. Diskutujte s odborníkom, vyriešte problémy z vašej praxe a zorientujte sa v aktuálne platnej legislatíve.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO v roku 2023 so zákonom o slobode informácií

 • Prehľad povinností podľa novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií účinnej od 1. januára 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)
 • Prehľad najčastejších pochybení samosprávy a ich rozpočtových a príspevkových sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií
 • Obchodné spoločnosti založené samosprávami – rozsah a pôsobnosť Infozákona po novele
 • Šikanózne žiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany samospráv
 • Informačný filibustering (zahlcovanie úradov samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
 • Ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Ochrana obchodného tajomstva a citlivých dát od podnikateľov a developerov
 • Autorskoprávna ochrana, ochrana projektovej dokumentácie
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv zo strany samosprávy – zmeny od 1. januára 2023
 • Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr, zápisníc a ďalších dokumentov
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií – prokuratúra, priestupkové konanie, súd
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov samosprávy
 • Opakované použitie informácií (OPI) – ozrejmenie málo známeho zákonného inštitútu novelizovaného od 1. 8. 2022
 • Otázky a odpovede

Komu je určený

samosprávy

Harmonogram školenia: Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO v roku 2023 so zákonom o slobode informácií

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO v roku 2023 so zákonom o slobode informácií

Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov, dlhoročný lektor komunálnej legislatívy a autor viacerých publikácii o územnej samospráve.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.