Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

Na školení sa dozviete, ako opraviť mzdy, realizovať opravy v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni či ako realizovať opravy dane zo závislej činnosti. Skúsená lektorka s bohatými praktickými skúsenosťami bude rozoberať najčastejšie pochybenia a možnosti nápravy v mzdovej učtárni.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Oprava mzdy, príplatkov ku mzde, odmien

Oprava – Sociálna poisťovňa

 • Spätne priznaný invalidný dôchodok
 • Spätne priznaný starobný dôchodok
 • Oprava dní v mesačných výkazoch
 • Oprava PN-ky
 • Oprava ELDP
 • Oprava registrácii v poisťovni

Oprava – Zdravotná poisťovňa

 • Spätne priznaný invalidný dôchodok
 • Oprava registrácií
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Oprava dane zo závislej činnosti

 • Oprava preddavku
 • Oprava daňového bonusu
 • Ročné zúčtovanie dane

Komu je určený

pracovníkom mzdových oddelení

Harmonogram školenia: Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.