Seminár:
Mzdový účtovník – trojdňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 590 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zúčastnite sa unikátneho trojdňového modulového školenia, ktoré je ukončené testom a certifikátom!

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. modul: 

Seminár - Mzdy pre začiatočníkov

Celodenný seminár na ktorom preberiete základ problematiky mzdového účtovníctva. Obsahom školenia je úvod do problematiky, postup spracovania miezd. Zároveň Vám poskytneme informácie o zdravotnom a sociálnom poistení, či o povinnostiach voči inštitúciám.

Obsah seminára:

 • Postup pri spracovaní miezd,
 • povinnosti voči inštitúciám,
 • zdravotné poistenie,
 • sociálne poistenie,
 • daň zo závislej činnosti,
 • diskusia.           

2. modul: 

Seminár - Cestovné náhrady

Pre prácu mzdového účtovníka je dôležitá i problematika cestovných náhrad. Preto sme ako druhý modul kurzu zaradili práve túto tému. Oboznámite sa s definíciou pracovnej cesty a s najčastejšími problémami, ktoré vznikajú v praxi. Lektorka Vám zrozumiteľne vysvetlí aké nároky vznikajú pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste, ale aj aké nároky majú v súvislosti s cestovnými náhradami štatutári.

Obsah seminára:

 • definícia pracovnej cesty,
 • nároky pri tuzemskej pracovnej ceste,
 • nároky pri zahraničnej pracovnej ceste,
 • nároky štatutárov v súvislosti s cestovnými náhradami.              

3. modul: 

Videoseminár - Dohody a ich registrácie

Aby ste lepšie prenikli do mzdovej problematiky poskytneme Vám k vzhliadnutiu videoseminár zameraný na problematiku doregistrovania, preregistrovania a odhlásenia dohôd. Lektorka sa bude venovať jednotlivým typom dohôd, ako i praktickým dopadom legislatívnych zmien na sociálne a zdravotné poistenie.
Zároveň Vám poskytneme študijné materiály formou power pointovej prezentácie k videosemináru. 

Termín si vyberiete podľa Vašich časových možností.

Obsah videoseminára:

 • sociálne poistenie - práce na dohodu,
 • zdravotné poistenie,
 • dohoda o brigádnickej práci študenta,
 • dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti - pravidelný príjem,
 • dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem,
 • zdravotné poistenie - dohody,
 • zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení - praktické dopad.

4. modul: 

Seminár - Registrácie v sociálnej a zdravotnej poisťovni

Registračných povinností je veľa a stále pribúdajú nové skutočnosti ktoré je treba správne spracovať. Registrácia ovplyvňuje aj priechodnosť mesačných výkazov poistných odvodov. Sú rozdiely medzi registráciami v sociálnej a zdravotných poisťovniach. Cieľom seminára je teoreticky a prakticky prejsť a vysvetliť jednotlivé registračné povinnosti a ich vplyv na výkazy poistného.

Obsah seminára:

Zdravotné poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • registrácia štatutára,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Sociálne poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia pravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • registrácia nepravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • zmena osobných údajov,
 • registrácia štatutára s pravidelnou odmenou,
 • registrácia štatutára s nepravidelnou odmenou,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.              

5. modul: 

Videoseminár - Praktický dopad Zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň

Videoseminár informuje o aktuálnych hodnotách, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy a budete ich používať počas roka 2018. Dozviete sa, ako vplýva výška minimálnej mzdy na právne predpisy, ako definuje mzdové podmienky Zákonník práce či ako si uplatniť náhradu pri nedodržaní výpovednej lehoty zo strany zamestnanca.

Termín si vyberiete podľa Vašich časových možností.

Obsah videoseminára:

 • mzda a mzdové podmienky podľa Zákonníka práce,
 • minimálna mzda,
 • príplatky podľa ZP,
 • splatnosť poistného z nepravidelných dohôd,
 • vplyv minimálnej mzdy na iné právne predpisy,
 • výpovedná doba a odstupné,
 • dovolenka z pohľadu ZP,
 • nadčas z pohľadu ZP,
 • priemerná mzda,
 • náhrada pri neplatnom skončení pracovného pomeru,
 • náhrada pri nedodržaní výpovednej lehoty.

6. modul:

Test + certifikát celoživotného vzdelávania

Po ukončení kurzu Vás pozveme na test, v ktorom máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti zo mzdovej problematiky.

Garantujeme:

 • Individuálny prístup lektorky, ktorá je skúsenou odborníčkou z praxe.
 • Aktuálne študijné materiály.
 • Kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.

Študijné podklady

 • Zákon o cestovných náhradách.
 • Zákon o zdravotnom poistení.
 • Zákonník práce.
 • Aktuálne tlačivá.
 • Prezentácie ku každej modulovej téme vo forme ppt.

         

V prípade, že Vám nevyhovuje niektorý z uvedených termínov, využite možnosť nahradiť 1 deň školenia za videoškolenie.  

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis


Nenechajte si ujsť unikátne trojdňové modulové školenie, pozostávajúce z 3 verejných seminárov a 2 videoseminárov.

Modulové školenie ukončíte konzultáciou s lektorkou, záverečným testom a získate certifikát celoživotného vzdelávania.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Mzdový účtovník, personalista

Lektor

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Mzdový účtovník – trojdňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme