Seminár:
Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 590 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 6-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zúčastnite sa unikátneho trojdňového modulového školenia, ktoré je ukončené testom a certifikátom!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.10.2018 - 11.10.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

1. modul:

Seminár - Odvodové a daňové riešenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom 

Ak sa stretávate s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetky zmluvy, odvody a dane máte vyriešené v súlade s aktuálnou legislatívou, seminár je určený práve Vám.

Obsah seminára:

 • zmluva o výkone funkcie,
 • kombinácia zmluvy o výkone funkcie a pracovnej zmluvy,
 • sociálne odvody,
 • zdravotné odvody,
 • dane,
 • diskusia.

2. Modul:

Videoseminár - Dividendy (odvodové, daňové, registračné povinnosti) – aktuálny stav v roku 2017

Videoseminár venovaný aktuálnemu stavu dividend z pohľadu odvodových, daňových a registračných povinností.

Obsah videoseminára:

 • charakteristika dividendy,
 • dividendy z daňového hľadiska,
 • dividendy z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia,
 • dividendy za jednotlivé účtovné obdobia.

3. modul: 

Seminár - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov 

Aj Vaša firma zamestnáva alebo plánuje v budúcnosti prijať pracovníka zo zahraničia? Získajte všetky dostupné informácie, ktoré potrebujete k správnemu procesu prijímania či vysielania.

Obsah seminára:

 • vysielanie zamestnancov do zahraničia a prijímanie zamestnancov zo zahraničia,
 • pracovná cesta, vyslanie alebo dočasné pridelenie,
 • zmluvy o vyslaní, zmluvy s konateľmi a členmi štatutárnych orgánov,
 • obsahové náležitosti pracovnej zmluvy pri práci zamestnanca v cudzine,
 • voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • sociálne aspekty vysielania a prijímania zamestnancov (sociálne a zdravotné poistenie, poistenie rodinných príslušníkov),
 • riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe.              

4. modul: 

Videoseminár - Zahraničné vysielanie zamestnancov

Obsahom videoseminára je zadefinovanie a legislatívna úprava zamestnávania a vysielania občanov EÚ a cudzincov z a do zahraničia. Lektorka Vás oboznámi s postupmi, formulármi, pojmami a povinnosťami, ktoré z problematiky vyplývajú.

Obsah videoseminára:

 • zamestnávanie občanov EÚ,
 • zamestnávanie cudzincov,
 • legislatívna úprava,
 • povolenie na zamestnanie,
 • povolenie na prechodný pobyt,
 • predpisy SR o sociálnom a zdravotnom poistení,
 • základné pojmy, definície,
 • formy výkonu závislej činnosti,
 • vyslanie,
 • základné princípy zdanenia príjmov zo závislej činnosti,
 • druh príjmu,
 • daňový domicil,
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • daňové povinnosti zamestnávateľa.

5. modul:

Seminár - Exekúcie a zrážky zo mzdy 

Problematickú tému exekúcií a zrážok zo mzdy v mzdovej učtárni vyriešite na našom poldňovom školení. Zárukou spokojnosti je lektor z praxe.

Obsah seminára:

 • zrážky prednostné, neprednostné,
 • zrážky so súhlasom zamestnanca, bez súhlasu zamestnanca,
 • exekúcie,
 • stanovenie čistej mzdy,
 • nepostihnuteľné časti mzdy.              

6. modul: 

Videoseminár - Cestovné náhrady štatutárov 

Často kladenou otázkou je problematika súvisiaca s cestovnými náhradami štatutárov. Úvodom seminára Vás lektorka oboznámi s legislatívou, ktorá s témou súvisí. Následne je seminár zameraný na základné pravidlá poskytovania cestovných náhrad, ako i daňovú uznateľnosť jednotlivých položiek vstupujúcich do cestovných náhrad.

Obsah videoseminára:

 • legislatívna úprava - zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
 • legislatívna úprava - koho sa zákon týka,
 • pracovná cesta - definícia,
 • všeobecné ustanovenia - zákon o cestovných náhradách,
 • všeobecné ustanovenia - preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste,
 • všeobecné ustanovenia - čo nemusíte preukazovať,
 • tuzemská pracovná cesta - náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 • tuzemská pracovná cesta - stravné,
 • zahraničná pracovná cesta,
 • zahraničná pracovná cesta - poistenie,
 • zahraničná pracovná cesta - stravné,
 • zahraničná pracovná cesta - vreckové,
 • daňový a odvodový dopad.

7. modul:

Test + certifikát celoživotného vzdelávania

Po ukončení kurzu Vás pozveme na test, v ktorom máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti zo mzdovej problematiky.

             

Garantujeme:

 • individuálny prístup lektorky, ktorá je skúsenou odborníčkou z praxe,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.

V prípade, že Vám nevyhovuje niektorý z uvedených termínov, využite možnosť nahradiť 1 deň školenia za videoškolenie.  
                                 

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Predstavujeme Vám novinku 
Centra vzdelávania! 

Rozšírte svoje vedomosti – absolvujte modulový kurz Mzdový účtovník špecialista. Počas kurzu absolvujete 3 školenia a zároveň budete mať k dispozícií 3 videoškolenia a študijné materiály.

Na konci kurzu Vám poskytneme konzultáciu a následne si overíte Vaše schopnosti v záverečnom teste.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

mzdovým účtovníkom

Lektor - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Časový harmonogram - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 4.10.2018 - 11.10.2018
 • Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
 • 590 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Mzdový účtovník špecialista – modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Legislatívne zmeny pre podnikateľov