Seminár

Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Ujasnite si, ktoré zložky sa za mzdu považujú a ktoré nie. Skúsená odborníčka z oblasti pracovného práva sa bude venovať aj minimálnej mzde, mzdovým zvýhodneniam a kompenzáciám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2024

 • Očakávané pracovnoprávne zmeny v mzdovej oblasti
 • Rodová rovnosť- legislatíva, Smernice EÚ
 • Pracovná zmluva, mzdové podmienky
 • Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty
 • Zákaz diskriminácie
 • Čo sa považuje za mzdu, čo sa za mzdu nepovažuje
 • Ďalšie zložky plnení a podmienky ich poskytovania
 • Zásluhové odmeňovanie, kritériá
 • Nárokové, nenárokové zložky mzdy
 • Minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia, kompenzácia
 • Stupne náročnosti práce, minimálne mzdové nároky
 • Kolektívne zmluvy a odmeňovanie
 • Súdne rozhodnutia

Komu je určený

Seminár je určený zamestnancom na vedúcich pozíciách, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdových útvarov, konateľom spoločností, zástupcom zamestnancov.

Harmonogram školenia: Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2024

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Mzdové podmienky podľa Zákonníka práce v roku 2024

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.