Seminár

Myšlienkové mapy – nástroj na zvýšenie produktivity

Myšlienková mapa je užitočný nástroj pre našu produktivitu. Používaním myšlienkových máp stúpa produktivita trikrát až päťkrát. Myšlienkové mapy sú dobrým nástrojom pri popise, alebo hľadaní definícií rôznych problémov, pri ich analýze, pri plánovaní akcií, príprave prezentácie, či hľadaní argumentov pre rôzne projekty.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Lineárny záznam a myšlienková mapa.
  • Čo môžeme riešiť pomocou myšlienkových máp?
  • Ako efektívne vytvoriť myšlienkovú mapu.
  • Pravidlá pre tvorbu myšlienkových máp.
  • Mozgové hemisféry a myšlienkové mapy.
  • Kreatívne techniky a myšlienkové mapy.
  • Od myšlienky k realizácii. Pravidlo 3xI.
  • Nástroje pre myšlienkové mapy.

Čo sú to myšlienkové mapy?

Myšlienková mapa je užitočný nástroj pre našu produktivitu. Termín "myšlienková mapa" pochádza od kanadského psychológa Tonyho Buzan, ktorý skúmal možnosti zvýšenia výkonnosti mozgu a fixáciu viet a znakov. Ľudský mozog nie je počítač, princípy fungovania sú z jeho pohľadu úplne odlišné. Kým počítač funguje iba lineárne (jednostranne), mozog okrem lineárneho spôsobu pracuje tak, že prepája pojmy a myšlienky s ďalšími - porovnáva ich, začleňuje, zlučuje. Tieto asociácie hrajú kľúčovú úlohu takmer u všetkých mentálnych funkcií a práce sa slovami ako takými nie sú žiadnou výnimkou. 

Na základe svojich výskumov dospel T. Buzan k názoru, že si poznatky ukladáme do pamäte vo forme "trsov", a práve od nich sa nakoniec vyvinula grafická podoba metódy nazývanej myšlienková mapa. Sústava týchto "trsov" je vysoko individuálna, čo odráža neopakovateľné osobitosti každého človeka. Je overené, že používaním myšlienkových máp stúpa produktivita trikrát až päťkrát. Myšlienkové mapy sú dobrým nástrojom pri opise alebo hľadanie definícií rôznych problémov, pri ich analýze, pri plánovaní akcií, príprave prezentácie, hľadanie argumentov pre rôzne projekty.

 

Komu je určený

Školenie je určené podnikateľom, manažérom, projektovým manažérom, lean koordinátorom, vedúcim pracovníkom, teamleadrom, všetkým záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.