Seminár

Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Ing. Jana Mundierová

Kurz venovaný novému štandardu IFRS 16 leasingy. Skúsená odborníčka z praxesa zameria na  leasing u nájomcu i u prenajímateľa. Kurz je doplnený množstvom praktických príkladov z praxe.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

 • teoretická časť 
  • identifikovanie leasingu   
  • implicitná úroková miera leasingu 
  • prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu
  • výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu    
  • vykazovanie a zverejňovnie
 • príklady

Leasing u nájomcu

 •  identifikovanie leasingu 
 • identifikované aktívum
 • uplatňovanie na porfolio
 • kombinácia zmlúv
 • oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • doba leasingu
 • vykazovanie leasingu u nájomcu- aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • variabilné a fixné platby 

 Leasing u prenajímateľa

 • klasifikácia leasingu 
 •  finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa

Komu je určený

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov, ako aj tým, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch

Harmonogram školenia: Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Lektor školenia: Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.