Seminár

Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

PhDr. Tatiana Lesayová

Naučte sa princípy profesionálnej telefonickej  komunikácie, vrátane štruktúry, dôležitosti hlasového prejavu a kladenia otázok. V rámci profesionálnej mailovej komunikácie sa dozviete o štruktúre mailu, princípoch a pravidlách písania e-mailov a najčastejších chybách, ktorým sa treba vyhnúť. Školenie tiež zahŕňa pravidlá etikety a vedenie e-mailovej konverzácie. Získajte potrebné zručnosti, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vynikajúci a efektívny komunikačný štýl.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

Princípy profesionálnej telefonickej komunikácie

 • Štruktúra telefonickej komunikácie
 • Čo vytvára profesionálny dojem v telefonickom styku
 • Dôležitosť hlasového prejavu a aktívneho počúvania
 • Čomu sa vyhnúť a čo je tabu
 • Efektívne kladenie otázok
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Empatia a jej efekt v telefonickej komunikácii
 • Pravidlá etikety v kontakte so zákazníkmi pri telefonickej komunikácii
 • Ako zamedziť komunikačným nedorozumeniam
 • Riešenie kritických a emočne náročných situácií počas telefonovania
 • Ostatné podľa požiadaviek klienta

Profesionálna mailová komunikácia

 • Psychologická účinnosť listovej a mailovej komunikácie
 • Mailová komunikácia nie je četovanie
 • Štruktúra mailu
 • Základné princípy a pravidlá písania e-mailov (predmet správy, obsah, forma, písmo, odseky, anglické skratky, diakritika, gramatika, zvýrazňovanie textu, emotikony a pod.)
 • Špecifiká emailovej komunikácie
 • Najčastejšie chyby emailovej komunikácie a čo je tabu
 • Pravidlá etikety v mailovej komunikácii
 • Vedenie e-mailovej konverzácie
 • Ako prejaviť empatiu v mailovej komunikácii
 • Riešenie problémových situácií prostredníctvom mailu
 • Ostatné podľa požiadaviek klienta

Komu je určený

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.