Seminár

Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Fitala ACC

Ako správne uchopiť mentálne zdravie vo vašej firme? Poznáte dopad chronického stresu na motiváciu a angažovanosť zamestnancov? Počas školenia so skúsenou lektorkou si vytvoríte a ujasníte rámec mentálneho zdravia vo vašej spoločnosti, pomenujete firemné stresory a zadefinujete konkrétne kroky, ktoré povedú k starostlivosti o mentálne zdravie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Mentálne zdravie vo firmách

  • Mentálne zdravie a témy, ktoré prináša
  • Význam mentálneho zdravia a čo ho najviac ohrozuje
  • Aké stresory vplývajú na zamestnancov v pracovnom prostredí
  • Dopad chronického stresu na motiváciu, spoluprácu a angažovanosť
  • Čo firma získava, ak venuje pozornosť mentálnemu zdraviu

Zo školenia si odnášate:

  • Uchopenie mentálneho zdravia vo firemnom prostredí
  • Vytvorenie a ujasnenie rámca „mentálne zdravie“ vo vašej firme
  • Dopad mentálneho zdravia jednotlivca na mentálne zdravie firmy
  • Pomenovanie firemných stresorov
  • Zadefinovanie akčných krokov vedúcich k starostlivosti o rozvoj mentálneho zdravia vo firme

Komu je určený

Školenie je určené pre CEO, TOP manažment, HR pracovníkov a stredný manažment.

Harmonogram školenia: Mentálne zdravie vo firmách

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Mentálne zdravie vo firmách

Mgr. Katarína Fitala ACC

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, so zameraním na pracovnú a poradenskú psychológiu. Pracovala na HR oddeleniach v IT sektore, bankovníctve a poisťovníctve. Venovala sa recruitingu, hodnoteniu zamestnancov, motivácii a talent manažmentu.

Od ukončenia medzinárodnej certifikácie v koučovaní (ACC, člen International…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.