Seminár

Etiketa v obchodnom jednaní

Mgr. Miriam Miková

Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Etiketa v obchodnom jednaní

 • Obchodné jednanie a spoločenská etiketa:
  • základné pravidlá a odlišnosti,
  • základné pravidlá vo vzťahu ku klientovi,
  • dobré mravy v práci ako základ profesionálnej komunikácie.
 • Obchodný styk a komunikácia:
  • vhodné a reprezentatívne správanie pri prijímaní návštev,
  • pozdravy, oslovenia, predstavovanie, podávanie rúk, prednostné poradia a vzdanie úcty,
  • zasadací poriadok na porade, pracovnom stretnutí, v aute, pri stolovaní,
  • prvý dojem a imidž,
  • tykanie a vykanie,
  • vizitky a práca s nimi,
  • pozvánky,
  • zásady pri dohodnutí pracovného stretnutia,
  • presnosť,
  • biznis oblečenie formálne a neformálne, farby, doplnky, úprava zovňajšku + Dress Code,
  • biznis podujatia,
  • rozdiely v pracovných pravidlách správania sa medzi krajinami.
 • Bonus: základy stolovania, konzumácie jedál a nápojov

Komu je určený

konateľom, riaditeľom, manažérom, asistentkám/sekretárkam, obchodníkom, pracovníkom v médiách a reklamných agentúr, pracovníkom oddelení pre styk s verejnosťou a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

Harmonogram školenia: Etiketa v obchodnom jednaní

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Etiketa v obchodnom jednaní

Mgr. Miriam Miková

Profesionálna lektorka a poradkyňa. Počas svojej kariéry pracovala na mnohých projektoch vzdelávania dospelých a mládeže, tvorby odborných publikácií i rôznorodej žurnalistickej práce. V súčasnosti sa špecializuje na výukové programy v oblasti spoločenskej etikety, stolovania, imidžu a prvého dojmu, na poradenstvo týkajúce sa biznisu,…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.