Seminár

Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí.

Obsahová náplň

  • Charakteristika finančného a manažérskeho účtovníctva.
  • Úprava účtovných výkazov z finančného účtovníctva pre potreby manažéra.
  • Štruktúra majetku a kapitálu z pohľadu manažéra.
  • Výnosy, náklady a zisk z pohľadu manažéra.
  • Zreálnenie vstupných údajov pre výpočet ukazovateľov rentability, likvidity, zadlženosti a pod..
  • Manažérske výpočty pri rozhodovaní – čo sa osvedčilo v praxi.

Komu je určený

Manažéri, riaditelia, konatelia a majitelia firiem, finanční riaditelia a ekonómovia, záujemci o uvedenú problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte ">kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na ">zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.