" />

Seminár:
Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

  • Charakteristika finančného a manažérskeho účtovníctva.
  • Úprava účtovných výkazov z finančného účtovníctva pre potreby manažéra.
  • Štruktúra majetku a kapitálu z pohľadu manažéra.
  • Výnosy, náklady a zisk z pohľadu manažéra.
  • Zreálnenie vstupných údajov pre výpočet ukazovateľov rentability, likvidity, zadlženosti a pod..
  • Manažérske výpočty pri rozhodovaní – čo sa osvedčilo v praxi.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí.

Účastníci seminára získajú tipy ako získať a pracovať s informáciami, ktoré podnik nie je povinný v zmysle platnej legislatívy vykazovať vo finančnom účtovníctve podniku, ale pre jeho riadenie sú užitočné.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Manažéri, riaditelia, konatelia a majitelia firiem, finanční riaditelia a ekonómovia, záujemci o uvedenú problematiku.

Lektor

Ing. Juraj Rybár,CSc.

Ing. Juraj Rybár,CSc.

Odborník na ekonomicko-finančné analýzy podniku. Pôsobil desať rokov na Katedre financií VŠE v Bratislave, kde sa venoval najmä ekonomicko-finančným analýzam a podnikovým financiám. Teoretické poznatky si prehĺbil postgraduálnym štúdiom, ktoré realizovala Hochschule St. Gallen vo Švajčiarsku. Pracoval v medzinárodných spoločnostiach ako controller a senior consultant. Má osobné skúsenosti s  prosperitou i zánikom riadených spoločností. V súčasnosti pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti finančného riadenia, predikčných a finančných analýz podnikov.

Referencie

"Veľmi sa mi páčil prístup lektora Ing. Rybára a seminár bol formou otvorenej diskusie." ZOVOS - EKO, s.r.o

"Rada som sa zúčastnila seminára Manažérske účtovníctvo, mám podnety na premýšľanie." CM European Power Slovakia, s.r.o.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme