Seminár

Logistický benchmarking

Ing. Aleš Mandák ALog.

Benchmarking je metóda založená na systematickom meraní a porovnávaní vybraných ukazovateľov. V rámci nášho seminára sa zameriame na procesy logistické, ako sú materiálové vstupy od nákupu cez príjem materiálu, naskladnenie, výdaj do výroby, spotrebu materiálu, balenie, expedíciu alebo logistiku k zákazníkovi.

Seminár zohľadní nákupné, logistické a plánovacie procesy vrátane špecifických požiadaviek zákazníka, na ktoré musí kompletný Supply Chain flexibilne reagovať a byť v dnešnom dynamickom čase pripravený.

Základom benchmarkingu je porovnávanie vybraných ukazovateľov voči iným referenčným hodnotám. Tieto hodnoty nám určia tri referenčné organizácie, ktorým sa spoločne pozrieme pod logisticko-procesnú pokrievku a na zdanlivo rozdielnych procesoch si ukážeme jednotlivé spojenia a logistickú rutinu, použiteľnú aj vo vašich procesoch.

Najväčší prínos benchmarkingu je v tom, že tieto rozdielne hodnoty provokujú otázky, čo je príčinou rozdielu, a túto príčinu si spoločne preberieme a budeme o nej diskutovať.

Cieľom seminára je otvorenou diskusiou nájsť optimalizáciu vo vašich súčasných procesoch, porovnať ich s podobnými podnikmi a využiť metodiku bechmarkingu a best-practices aj vo vašich procesoch.

Obsahová náplň

 • Optimálne nastavenie procesu plánovania
 • Optimálne nastavenie procesu nákupu
 • Optimálne nastavenie procesu logistiky
 • Porovnanie rôznych druhov výrob z pohľadu Supply Chain Managementu a náročnosť na proces, infraštruktúru, komunikáciu a moderné prvky riadenia
 • Špecifiká Supply Chain v automotive a čo dobré si vziať aj pre váš proces
 • Špecifiká diskrétnej výroby a jej plánovanie v kapacitách
 • Špecifiká v retaile a o čom je dodávanie do e-shopu
 • KPI a merateľné ukazovatele – alebo čo nemeriame, to neriadim
 • Vertikálna a horizontálna komunikácia je základný kameň fungujúceho oddelenia
 • Prípadové štúdie troch úplne rozdielnych logistických prevádzok – automotive, diskrétna výroba a retail
 • Prepojenie na informačné technológie a moderné prvky
 • Otvorenosť a prax, ktorú môžete aj použiť aj vo svojich prevádzkach
 • Logistický benchmarking, ktorý je unikátny a svojim spôsobom jedinečný

Komu je určený

Seminár je určený pre všetky spoločnosti, ktoré optimalizujú logistické procesy, znižujú skladové zásoby, nastavujú logistickú rutinu a chcú načerpať nové myšlienky, idey a smery. Je určený pre projektových manažérov logistiky, manažérov úsekov nákupu, logistiky, plánovania, ktorí budú niesť za implementáciu zmien zodpovednosť a chcú poradiť, ako na to. Rovnako aj tým, ktorí potrebujú svoje prístupy konzultovať.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

11.5.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

11.5.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

9.9.2021

Bratislava

Ing. Aleš Mandák ALog.

9.9.2021

ONLINE

Ing. Aleš Mandák ALog.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.