Seminár

Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, s ním súvisiaca novela ZKR a ďalších predpisov

JUDr. Miroslav Duračinský

Školenie venované zákonu č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a preventívnym opatreniam. Lektor sa rovnako venuje zmenám v zákone o konkurze a reštrukturalizácií. Buďte v obraze a diskutujte s odborníkom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, s ním súvisiaca novela ZKR a ďalších predpisov

Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • transpozícia Smernice 2019/1023 z 20. júna 2019
 • ciele zákona
 • nová definícia platobnej neschopnosti
 • medzera krytia
 • hrozba úpadku
 • povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka

Preventívne konania

 • verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia
 • návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie a koncept plánu
 • poradca, správca a súd vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii
 • dočasná ochrana dlžníka
 • verejným plánom dotknutí a nedotknutí veritelia
 • príprava, schvaľovanie a účinky verejného plánu

Novela ZKR

 • elektronizácia a zjednodušenie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • zmeny pri prevode alebo prechode pohľadávky v konkurznom konaní
 • zmeny v procese prihlasovania pohľadávok
 • zmeny súvisiace s veriteľskými orgánmi
 • ďalšie zmeny v konkurznom konaní
 • zmeny v reštrukturalizácii a v oddĺžení

Zmeny v iných predpisoch

 • novela zákona o správcoch a špeciálni správcovia
 • zmeny v spôsobe odmeňovania správcov
 • zmeny vo vykonávacích predpisoch súvisiace s digitalizáciou insolvenčných konaní

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, s ním súvisiaca novela ZKR a ďalších predpisov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, s ním súvisiaca novela ZKR a ďalších predpisov

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.