Seminár

Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb

Ako sa pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Štefan Pilár

Poznáte požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti? Viete, ako sa správne pripraviť na audit kybernetickej bezpečnosti? V rámci školenia sa dotkneme aj nadchádzajúcej novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podobe rozsiahlej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a novej Smernice NIS II, ktorá prináša nové pohľady a požiadavky na kybernetickú bezpečnosť.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb

Prevažný rozsah požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti je adresovaný práve prevádzkovateľom základných služieb. Z tohto dôvodu je na mieste venovať prevádzkovateľom základných služieb náležitú pozornosť a identifikovať požiadavky zákona, s ktorými sa musia vysporiadať.

Prax nasvedčuje, že ani po vyše 3 rokoch účinnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti prevažné množstvo prevádzkovateľov základných služieb vôbec, nedostatočne alebo nesprávne implementovalo požiadavky legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Významným zrkadlom pre prevádzkovateľov základných služieb sú predovšetkým audity kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú musieť tento, prípadne nasledujúci rok prevádzkovatelia povinne absolvovať.

Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je identifikovať všetky nedostatky a poukázať na všetky porušenia požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti, je vysoko odporúčané venovať kybernetickej bezpečnosti náležitú pozornosť a aspoň prostredníctvom rýchlych a finančne nenáročných opatrení sa posunúť bližšie k stavu súladu s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Obsahom školenia bude:

  • identifikácia požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti,
  • odporúčania na ich správne naplnenie a prípravu na audit kybernetickej bezpečnosti,
  • v rámci školenia sa dotkneme aj nadchádzajúcej novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podobe rozsiahlej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti a novej Smernice NIS II, ktorá prináša nové pohľady a požiadavky na kybernetickú bezpečnosť v EÚ, a teda aj na kybernetickú bezpečnosť jej členských štátov, pre ktoré je záväzná.

Komu je určený

prevádzkovateľom základných služieb

Harmonogram školenia: Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Kybernetická bezpečnosť z pohľadu prevádzkovateľov základných služieb

JUDr. Štefan Pilár

JUDr. Štefan Pilár, SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Partner advokátskej kancelárie SIGNUM legal, advokát s 8 ročnou praxou v advokácii so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, právo informačných technológií, umelú inteligenciu (AI) a elektronický podpis. Súčasťou jeho…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.