Seminár

Koučing a kreatívne myslenie - workshop

Poldňový workshop sa bude zameriavať ako na nástroje koučingu, tak aj na ich praktické
uplatnenie v praxi od zadefinovania si cieľov až po využitie pri kreatívnom myslení.

Obsahová náplň

Zadefinujeme si, čo je koučing a ako sa líši od mentoringu či terapie
Naučíte sa, na akých dvoch pilieroch sa zakladá koučing
Vysvetlíme si teoreticky a tiež si hlavne v praxi precvičíte tieto základné metódy
a nástroje koučingu
Presne a jasne zadefinujete váš konkrétny cieľ ako aj kroky, ktoré povedú k jeho
naplneniu
Odmeriame vašu kreativitu - Torranceho test kreativity
Povieme si, ako možno podporiť a nastaviť kreatívne prostredie tímu
Zadefinujeme si optimálne zloženie kreatívneho tímu – deliver vs. discover
Objasníme a precvičíte si tiež prístupy na generovanie kreatívnych nápadov
a myšlienok: konvergentné a divergentné myslenie a “Zoom-In a Zoom-Out“
Vysvetlíme a precvičíte si v praxi nástroje kreatívneho myslenia v tíme – metóda Walt
Disney

Komu je určený

Pre každého, kto chce pochopiť ako funguje koučing, osvojiť si jeho základné nástroje a ďalej osvojiť si kreatívne nástroje koučingu tak, aby ste mysleli outside the box a prinášali nové a svieže nápady.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:00  prednáška
  • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
  • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.