Seminár

Kontroly a opravy v mzdovej učtárni

Júlia Pšenková

Na školení sa dozviete, ako opraviť mzdy, realizovať opravy v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni či ako realizovať opravy dane zo závislej činnosti. Skúsená lektorka s bohatými praktickými skúsenosťami bude rozoberať najčastejšie pochybenia a možnosti nápravy v mzdovej učtárni.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Oprava mzdy, príplatkov ku mzde, odmien

Oprava – Sociálna poisťovňa

 • Spätne priznaný invalidný dôchodok
 • Spätne priznaný starobný dôchodok
 • Oprava dní v mesačných výkazoch
 • Oprava PN-ky
 • Oprava ELDP
 • Oprava registrácii v poisťovni

Oprava – Zdravotná poisťovňa

 • Spätne priznaný invalidný dôchodok
 • Oprava registrácií
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Oprava dane zo závislej činnosti

 • Oprava preddavku
 • Oprava daňového bonusu
 • Ročné zúčtovanie dane

Komu je určený

pracovníkom mzdových oddelení

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

20.6.2023

ONLINE

Júlia Pšenková

20.6.2023

Bratislava

Júlia Pšenková

29.9.2023

ONLINE

Júlia Pšenková

29.9.2023

Bratislava

Júlia Pšenková

7.12.2023

ONLINE

Júlia Pšenková

7.12.2023

Bratislava

Júlia Pšenková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.