Seminár

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2022

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru.

Obsahová náplň

1. deň

Novela Zákonníka práce pre rok 2021

- všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2021

 

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

- všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP

- pracovný pomer, pracovná zmluva a jej náležitosti

- druhy pracovných pomerov

- preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy

- spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca   

  a zamestnávateľa

- neplatné skončenie pracovného pomeru


Pracovná  disciplína

- základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov

- pracovný poriadok, zákaz konkurencie

- výkon inej zárobkovej činnosti

- závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

- dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

 

Evidencia pracovného času

- pracovný čas a doba odpočinku

- pružný pracovný čas

- rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci

- nadčas

- pohotovosť, nočná práca


2. deň 

 

Mzda a mzdové podmienky

- mzda a minimálna mzda

- mzdové podmienky

- minimálne mzdové nároky

- diskriminácia

- mzdové zvýhodnenia

 

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

- druhy dovolenky, výmera

-  čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky

-  spoločné ustanovenia o dovolenke

-  druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa

-  spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

 

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- druhy dohôd, podmienky uzatvorenia

- forma a obsah dohôd

 

Konzultácie 

Komu je určený

mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 12.00  prednáška
  • 12.00 – 13.00  obed
  • 13.00 – 16.00  prednáška a diskusia


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.