INTRASTAT v roku 2018 od A do Z

Zverejnený: 17.03.2016

INTRASTAT v roku 2018 od A do Z

Popis

Orientujte sa v problematike INTRASTATU!

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

Získané poznatky zo školenia účastníkom zaručia správnu orientáciu v problematike a poskytnú dostatočný základ pre prácu v oblasti zostavovania štatistických hlásení  týkajúcich sa pohybu tovarov medzi členskými štátmi EÚ.

Školenie je určené osobám, ktoré  zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ.

Počas školenia Vás lektor prevedie aktuálnou legislatívou a právnymi predpismi EÚ a SR, ktoré upravujú oblasť INTRASTATU, metodikou zberu štatistických údajov, správnym postupom pri príprave štatistických hlásení.

Školenie je doplnené množstvom príkladov z praxe. Samozrejmosťou je individuálny prístup lektora ku každému zákazníkovi.

Zárukou spokojnosti je lektor Ing. Tibor Vojtko, ktorý má bohaté praktické skúsenosti a zároveň patrí medzi  vyhľadávaných odborníkov tejto problematiky.

Komu je určený

Pracovníci, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ; pracovníci, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Obsahová náplň

 • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
 • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
 • Metodika zberu štatistických údajov.
 • Postup pri príprave štatistických hlásení.
 • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu.
 • Praktické príklady.
 • Diskusia, otázky a odpovede.
DátumMiestoCena  
21.1.2019Bratislava[[variantprice:SEM594068]] EUR + DPHPrihlásiť sa
6.3.2019Žilina[[variantprice:SEM594069]] EUR + DPHPrihlásiť sa
21.5.2019Bratislava[[variantprice:SEM594070]] EUR + DPHPrihlásiť sa
4.9.2019Bratislava[[variantprice:SEM594072]] EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Intrastat, zahranicny obchod,

Lektor

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

[[product_doc_actions]]
[[testimonials]]
[[more_from_author]]