Input:

Záväzná prihláška


Seminár: INTRASTAT – v roku 2024

Základná cena:

260,00 EUR

Cena celkom:

260,00 EUR

Cena celkom s DPH 20 %:

312,00 EUR

Účastníci


Fakturačné údaje


Ak nemáte DIČ, nevypĺňnajte.

Objednávateľ školenia (kontakt pre poslanie faktúry)


Kontaktnej osobe pošleme potvrdenie objednávky, zálohovú faktúru a ďalšie organizačné pokyny. Adresu konania a pripomenutie pred začiatkom obdrží tiež každý z účastníkov.

Platobná metóda


Prenos dát pri online platbe je zabezpečený protokolom SSL.

Súhrn objednávky

Názov: INTRASTAT – v roku 2024

Dátum konania: 20.11.2024 Bratislava

Počet účastníkov: 1

Cena celkom: 260,00 EUR (bez DPH)

Po odoslaní objednávky Vám pošleme jej zhrnutie prostredníctvom e-mailu a následne Vám pošleme zálohovú faktúru. Pred konaním podujatia Vám taktiež zašleme všetky potrebné organizačné informácie.

V prípade otázok alebo pomoci týkajúcej sa pripojenia volajte pre semináre 0905 229 752, pre konferencie 0918 333 282.

Stav Vašej objednávky môžete sledovať vo Vašej zákazníckej zóne.

Vstup do zákazníckej zóny

Storno podmienky:

Prihláška na seminár je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 4 pracovné dni pred konaním seminára. Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.

Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená (neodstúpi od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára alebo po seminári, prípadne ak sa nezúčastní seminára bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
  • 70 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom.
  • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 4 pracovné dni pred seminárom.