Seminár:
ISO 50001 - nástroj na zníženie nákladov v spotrebe energie

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému..

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Cieľ, zameranie a štruktúra normy ISO 50001.
 • Definícia a vysvetlenie základných pojmov.
 • Rozdelenie zodpovedností vyplývajúcich z normy ISO 50001 podľa jednotlivých stupňov v štruktúre riadenia.
 • Vstupná energetická analýza.
 • Indikátory energetickej efektívnosti – stanovenie „energy baseline“.
 • Energetické zámery, ciele a akčné plány.
 • Energetické plánovanie.
 • Kontrola v systéme energetického manažmentu.
 • Preskúmanie manažmentom.
 • Diskusia - konzultácie o konkrétnych situáciách podľa potreby účastníkov.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Všeobecným cieľom normy ISO 50001 je pomôcť organizáciám vybudovať systémy a procesy potrebné na zlepšenie energetickej účinnosti. Výsledkom by malo byť zníženie nákladov a emisií skleníkových plynov prostredníctvom systematického riadenia spotreby energie. Úspešná implementácia závisí na zaangažovanosti všetkých úrovní a funkcií organizácie, špeciálne vrcholového manažmentu. Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov.

Seminár je štrukturovaný s úmyslom poskytnúť účastníkom vyčerpávajúce informácie o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému.

Účastníkom bude na praktických príkladoch prezentovaný spôsob stanovenia energetických zámerov, cieľov a akčných plánov, ako aj definovanie a stanovenie hodnoty indikátorov energetickej efektívnosti (benchmarkov).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Seminár je určený pracovníkom výrobných podnikov, ktorí prichádzajú do styku s informáciami o spotrebe energie a sú zodpovední za riadenie jej spotreby, členom vrcholného manažmentu

Lektor

Ing. Juraj Klukan

Ing. Juraj Klukan

Juraj Klukan je odborníkom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a využívania druhotnej energie vznikajúcej v technologických procesoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Od roku 1991 sa venuje oblasti energetickej efektívnosti – v rokoch 1992-94 ako vedúci oddelenia technického rozvoja v Elektrárni Nováky. Od roku 1994 po absolvovaní špecializovaného štúdia organizovaného Energetickým centrom EÚ pôsobí ako energetický poradca a energetický audítor. Ako asociovaný senior konzultant spoločnosti DNV KEMA Energy v Bonne pôsobí tiež v rámci medzinárodných projektov organizovaných EÚ, UNDP, EBRD a Worldbank.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - ISO 50001 - nástroj na zníženie nákladov v spotrebe energie

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

PDF na stiahnutie:  Úprava fotografií