Seminár

ISO 50001 - nástroj na zníženie nákladov v spotrebe energie

Získajte maximum užitočných informácií o štruktúre a prínosoch systému energetického manažmentu a jeho previazanosti s ostatnými manažérskymi systémami (ISO 9000, ISO 14000), prípadne zaradenia do integrovaného manažérskeho systému..

Obsahová náplň

  • Cieľ, zameranie a štruktúra normy ISO 50001.
  • Definícia a vysvetlenie základných pojmov.
  • Rozdelenie zodpovedností vyplývajúcich z normy ISO 50001 podľa jednotlivých stupňov v štruktúre riadenia.
  • Vstupná energetická analýza.
  • Indikátory energetickej efektívnosti – stanovenie „energy baseline“.
  • Energetické zámery, ciele a akčné plány.
  • Energetické plánovanie.
  • Kontrola v systéme energetického manažmentu.
  • Preskúmanie manažmentom.
  • Diskusia - konzultácie o konkrétnych situáciách podľa potreby účastníkov.

Komu je určený

Seminár je určený pracovníkom výrobných podnikov, ktorí prichádzajú do styku s informáciami o spotrebe energie a sú zodpovední za riadenie jej spotreby, členom vrcholného manažmentu

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.