Seminár

Interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov v roku 2022

Ing. Hedviga Vadinová

Poznáte aktuálne platné legislatívne požiadavky na interné smernice v účtovníctve podnikateľských subjektov?

Obsahová náplň

  • Právna podstata , organizačná štruktúra účtovnej jednotky.
  • Obligatórne a fakultatívne interné predpisy spoločnosti , rozdiely a typy .
  • Systém vedenia účtovníctva v spoločnosti.
  • Slovník významných pojmov v oblasti interných účtovných smerníc.
  • Obligatórne interné predpisy.
  • Fakultatívne interné predpisy.
  • Rozbor jednotlivých účtovných smerníc s výkladom opodstatnenosti spôsobu a postupu ich konkrétneho vypracovania.
  • Zákonné pokuty za správne delikty nevypracovania interných smerníc v súlade so zákonom o účtovníctve  a postupmi účtovania  ÚJ v podvojnom účtovníctve podnikateľských subjektov.
  • Iné účtovné a daňové dopady neexistujúcich interných smerníc v podnikateľských subjektoch.
  • Diskusia

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.2.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

8.2.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

9.6.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

9.6.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

10.10.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

10.10.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.