Seminár:
INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel INCOTERMS, a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.11.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

 • Charakteristika pravidiel INCOTERMS.
 • Výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel INCOTERMS 2010.
 • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel INCOTERMS 2010.
 • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.
 • Praktické príklady.
 • Diskusia, otázky a odpovede.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s pravidlami INCOTERMS a s ich správnym uplatňovaním v praxi. Vedomosti získané v rámci školenia by mali účastníkom pomôcť orientovať sa v problematike používania pravidiel INCOTERMS, a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Dozviete sa viac o vplyve použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Obchodníci, manažéri, pracovníci logistiky a pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchodných aktivít firmy, pracovníci na úseku colnej deklarácie.

Lektor - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Ing. Tibor Vojtko

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

Referencie - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

"Prednášajúci pán Vojtko vedel zaujať a mal skúsenosti s témou." TORMA SORTING, s.r.o.

"Skúsenosti lektora z praxe, kontext." KVANT spol. s r.o.

"Zaujímavá prezentácia, reálne prípady - prednáška zpestrená skúsenosťami." Peikko Slovakia s.r.o.

Časový harmonogram - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 30.11.2018
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 26.3.2019
 • Ing. Tibor Vojtko
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - INCOTERMS 2018 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

Odborný portál:  DPH

Odborné publikácie:  Účtovanie platby platobnou kartou