" />

Seminár:
IFRS komplexný kurz I. 

Certifikovaný seminár

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 620 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 11.11.2019 - 13.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec
 • IAS 1 – prezentácia účtovnej závierky
 • Praktická časť vo forme príkladov
 • IAS 7 – výkazy peňažných tokov
 • IAS 8 – účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
 • IAS 10 – udalosti po vykazovanom období
 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad
 • Príklady
 • Diskusia

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 – nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 40 – investície do nehnuteľností
 • IAS 36 – zníženie hodnoty majetku
 • IAS 17 – lízingy
 • IAS 38 – nehmotný majetok
 • IAS 20 – účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady
 • IAS 23 – náklady na prijaté pôžičky
 • IFRS 5 – dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti
 • IFRS 16 – lízingy
 • Príklady

3. deň

Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy

 • IAS 12 – dane z príjmov
 • IAS 2 – zásoby
 • IAS 37 – rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 • IAS 24 – zverejnenia
 • IFRS 15 – výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 • Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy – rozdiely
 • Príklady
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Ponúkaný prvý modul komplexného kurzu trvá 3 dni. Je venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov. Získate prehľad o základných aj najnovších štandardoch IFRS.

Obsahom školenia budú aj novinky v IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (uplatnenie zmeny najneskôr od 1.1.2018). Zmena zasiahne všetky účtovné jednotky, najmä však tie, ktoré ponúkajú služby a produkty v rámci balíkov, predávajú licencie, poskytujú služby formou dlhodobých kontraktov, prípadne uplatňujú vo svojich zmluvách so zákazníkom variabilné ceny.

Zmena v IFRS 16 – Lízingy (účinná od 1.1.2019) si vyžaduje vykazovanie všetkých lízingov v rozvahe nájomcu s výnimkou krátkodobých lízingov a položiek tzv. nízkej hodnoty.

Kurz je súčasťou komplexného IFRS modulového kurzu. Je ukončený testom a certifikátom.

Okrem rýdzeho sprostredkovania je vzdelávanie obohatené o prípadové štúdie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný seminár je určený ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Referencie

" Výborný kurz,3 úžasné dni plné nielen nový poznatkov, ale aj zdielať mnohoročné skúsenosti z praxe či už zo strany pani lektorky ako aj účastníkov. Výborná atmosféra, organizácia a servis." IKEA

" Výborná úroveň - zrozumiteľný, odborný, vysoká kvalita." ZEPPELIN SK

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - IFRS komplexný kurz I. 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 11.11.2019 - 13.11.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 12.2.2020 - 14.2.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.5.2020 - 20.5.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.10.2020 - 16.10.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme