Seminár:
Finančné riadenie pre účtovníkov I.

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 750 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Na školení získate praktické poznatky, ako vhodne nastaviť účtovné procesy. Takisto návod, ako rovnaké aktivity robiť efektívnejšie a získať viac voľného času. Jedinečné školenie má za cieľ skvalitniť a zefektívniť proces účtovania a kontroly vo vašej firme.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 9.10.2019 - 11.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

VYMEDZENIE POJMOV („trocha teórie nikomu neuškodí“)

 • Cieľ a úlohy (nielen) účtovníctva
 • Prostredie (nielen) účtovníctva
 • Úrovne (nielen) účtovníctva
 • Typy a procesy účtovania (optimalizácia)
 • Individuálne verzus skupinové účtovanie

CIEĽ („ak nevieme, kam chceme ísť, nikdy tam neprídeme“)

 • Význam, funkcia, charakter a kľúčové prvky plánovania účtovania
 • Operatívne plánovanie procesu účtovania vo vzťahu k ostatným oddeleniam podniku
 • Stanovenie prioritného SMART cieľa (špecifickosť, merateľnosť, akceptovanie, časový rámec)
 • Projektovanie (4W) realizácie dosahovania cieľov
 • Organizovanie dosahovania cieľov, organizačná štruktúra, delegovanie právomocí

ÚČTOVNÍCTVO („faktúru môžem zaplatiť alebo zaplatiť; objednávku môžem riadiť“)

 • Účtovníctvo: pravdivý a verný obraz o stave majetku a záväzkov podniku
 • Účtovníctvo: základný zdroj informácií pre rozhodovanie
 • Účtovníctvo: ako správne využiť existujúce technológie
 • Účtovníctvo: jeho pridaná hodnota, nie nahrávanie údajov
 • Účtovníctvo: čo sa o ňom v knihách nepíše

PROCES ÚČTOVANIA („lacno kúpiť, draho predať a hlavne neskoro platiť faktúry“ – Básnici...)

 • Stanovenie a konsolidácia požiadaviek a zdrojov (kapacita alebo priemer)
 • Stanovenie a dodržiavanie obehu dokladov
 • Stanovenie opakujúcich sa transakcií
 • TCO – Total Costs of Ownership nákupu
 • E-procesy

KONTROLA („nehoda nie je náhoda“)

 • Stanovenie známych bežných kontrolných procesov a plán kontroly
 • Stanovenie neštandardných kontrolných procesov
 • Spôsob reakcie: manuál pre prípad krízového stavu
 • BCP – Business Continuity Plan pre každú pozíciu (nielen pre firmu)
 • Operational Excellence

FINANČNÁ ANALÝZA („o peniaze ide až v prvom rade“)

 • Finančné výkazy – ako im rozumieť
 • Spôsoby finančnej analýzy z pohľadu cieľa analýzy
 • Druhy finančnej analýzy: syntetická – analytická, periodická – ad hoc, orientačná – hĺbková
 • Analýza ukazovateľov a hodnôt
 • Spoločnosť v kríze (v problémoch): skutočne? 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Získate praktické poznatky, ako vhodne nastaviť účtovné procesy. Takisto návod, ako rovnaké aktivity robiť efektívnejšie a získať viac voľného času. Jedinečné školenie má za cieľ skvalitniť a zefektívniť proces účtovania a kontroly vo vašej firme.

Zároveň ponúka možnosť získať prehľad o vzájomných súvislostiach a väzbách medzi účtovaním a finančným riadením. Lektor vám predstaví moderný pohľad na účtovanie a vzťah k finančnému riadeniu firmy pre účtovníkov.

Zdokonaľte sa vo svojom odbore, naučte sa, ako získať viac voľného času a zbaviť sa stresu. Pomôže vám k tomu možnosť bezplatnej 6-mesačnej konzultácie k prezentovanej téme, čo je zároveň vysoká pridaná hodnota tohto kurzu.

Na kurz nadväzuje druhý modul vzdelávacej aktivity: Finančné riadenie pre účtovníkov II. Po ukončení oboch modulov účastník absolvuje záverečný test. Na základe zvládnutého testu bude účastníkovi vystavený Certifikát.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých účtovníkov, ktorí na sebe chcú pracovať a chcú získať dodatočné vedomosti.

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Finančné riadenie pre účtovníkov I.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 9.10.2019 - 11.10.2019
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Vedenie a riadenie s.r.o.