Seminár

Finančné plánovanie a reporting

Dr. Milan Veščičík

Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ako neskĺznuť do príliš podrobného plánovania, ktoré brzdí rozvoj firmy a ohrozuje jej budúcnosť, ale napriek tomu mať svoj budúci vývoj pevne v rukách. Zároveň sa naučíte, aká podrobnosť a štruktúra plánovania a reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Východiská finančného plánu

 •  Je naša firma zdravá? Ktoré parametre treba zmeniť?
 •  Aké sú strategické zámery a očakávania majiteľov?
 •  Čo sa deje na našich súčasných i budúcich trhoch?
 •  Zvoľme správnu štruktúru obchodného plánu?
 •  Naše procesy pôjdu zotrvačnosťou, alebo sa chceme v nejakej oblasti zlepšiť?

Proces tvorby finančného plánovania

 • Od plánu predaja až po plán Výkazu ziskov a strát
 • Postup rozpočtovania nákladov
 • Manažérska výsledovka – ako podporiť dosiahnutie vysokého zisku a rentability
 • Ako naplánovať Súvahu?
 • Špecifiká plánovania investícií
 • Overenie kvality plánu – analýza post ante

Štruktúra plánovania a reportingu, ktorá podporuje dlhodobú úspešnosť

 • Reporting nákladov, výnosov a zisku
 • Reporting majetku a záväzkov
 • Produktový reporting
 •  Obchodný reporting

Reporting a plánovanie v turbulentnom prostredí

Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma problematika finančného plánovania a reportingu.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.8.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

10.8.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

13.10.2023

ONLINE

Dr. Milan Veščičík

13.10.2023

Bratislava

Dr. Milan Veščičík

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.