Seminár:
Finančná analýza firmy

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Obsahom seminára je komplexná analýza ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o ekonomickej pozícii firmy. Ide o vývoj bilančnej štruktúry firmy a jej vplyv na finančnú stabilitu, hodnotenie vývoja ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity a mieru zadĺženosti.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva):

 • finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu,
 • procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy.

Finančná analýza „ex ante“:

 • podstata prognózovania finančnej situácie podniku:
  • udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast,
  • analýza pracovného kapitálu,
  • bonitné modely,
  • efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia).

Praktická prípadová štúdia. 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahom seminára Finančná analýza firmy je komplexná analýza ukazovateľov, ktoré poskytujú informáciu o ekonomickej pozícii firmy. Ide o vývoj bilančnej štruktúry firmy a jej vplyv na finančnú stabilitu, hodnotenie vývoja ukazovateľov likvidity, rentability, aktivity a mieru zadlženosti. Jedná sa o ukazovatele, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú solventnosť firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity. Sú všeobecne platné.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy; začínajúci podnikatelia so základnými ekonomickými zručnosťami; stredný manažment, nefinanční manažérí, začínajúci finanční analytici, pracovníci komunikujúci s komerčnými bankami a pracovníci, ktorí vypracuvávajú a vyhodnocujú finančné plány.

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Referencie

"Veľmi dobrá úroveň seminára, odborná znalosť lektora Ing. Preisingera na vysokej úrovni, ochota odpovedať na naše otázky a diskusia." Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Finančná analýza firmy

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 20.11.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  Elektronický právnik