Seminár:
Facility Management - nástroj na úsporu prevádzkových nákladov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Základná filozofia, úrovne riadenia, in & outsourcing, kompetencie a kooperácia.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 8.10.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Facility Management (FM):
  • základná filozofia,
  • oblasti, ktorými sa zaoberá,
  • normy.
 • Začlenenie úseku FM do systému riadenia podniku.
 • Interné a externé zaistenie FM:
  • insourcing,
  • outsourcing.
 • Úrovne riadenia FM:
  • strategické riadenie,
  • taktické riadenie,
  • prevádzkové riadenie.
 • Kompetencie pri riadení FM:
  • rola TOP manažmentu v riadení FM,
  • pozícia "facility" manažéra odberateľa,
  • kompetencie "facility" manažéra u odberateľa,
  • kompetencie "facility" manažéra u dodávateľa.
 • Organizácia FM úseku u odberateľa:
  • štruktúra riadenia internými zložkami,
  • iné formy riadenia FM procesov.
 • Organizácia FM poskytovateľa:
  • forma riadenia FM poskytovateľa,
  • kooperácia s odberateľom.
 • Prípadové štúdie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie.

Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania?

Aká forma Facility Managemenetu je pre vás najvhodnejšia insourcing či outsourcing?

Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha a čo všetko zahŕňa zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy.

Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna.

Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie.



Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Firmy, ktoré chcú zaviesť a aktívne sa venujú Facility Managementu v podniku; záujemci o danú problematiku.

Lektor

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie.

Referencie

"Veľmi pútavá prednáška, interaktívne školenie, vedomosti využiteľné v praxi." Amazon /Slovakia/ s.r.o.

 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia



*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Facility Management - nástroj na úsporu prevádzkových nákladov

 • 8.10.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.10.2020
 • Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme