Lektor seminárov Verlag Dashöfer

doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Absolventka Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave – odbor ekonomika a riadenie stavebníctva. Po ukončení štúdia pôsobila ako stavebný ekonóm v Štátnom projektovom študijnom a typizačnom ústave V roku  1987 získala po obhájení dizertačnej práce titul PhD.,  v r.2008 titul docent za obhajobu habilitačnej práce Optimalizácia prevádzkových nákladov stavebných objektov metódou facility managementu formou outsourcingu.

Od r. 1999 doteraz pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg, kde sa venuje najmä výučbe facility managementu.  Bola vedúcou  kolektívu 2 vedeckých grantových projektov VEGA.

Je odbornou garantkou akreditovaného vzdelávania Správa a údržba – facility management od r.2009, odborná garantkou akreditovaného vzdelávania Správa bytového fondu od r.2016 na Stavebnej fakulte STU.

Aktivity:

V roku 2009 iniciovala založenie Slovenskej asociácie facility managementu SAFM, kde do r. 2015 bola prvou prezidentkou. Spolu s prof Petrášom je odbornou garantkou konferencie FACIITY MANAGEMENT, organizovaných SSTP, kde je aj vedúcou sekcie Facility management.

Odborný garant pre facility management v asociácii BIM.

Predsedníčka TK č.109 Facility management, ktorá je poradným orgánom SÚTN pre tvorbu európskej normy facility management. Spracovateľka a odborný garant  prekladov piatich zo siedmich častí európskej normy STN  EN 15221-1 Facility management.

Ocenenie CENA IFMA CZ 2007 v kategórii Osobnosť roka 2007 a Ocenenie IFMA za dlhoročnú lektorskú činnosť v oblasti facility managementu. Ocenenie Zlatá a Strieborná plaketa ZSVTS za prácu v Spoločnosti pre techniku prostredia.

Členstvo v redakčných radách: časopis EuroFM Insight, Správa bytových domov

Autorka monografie : „Facility management – metóda efektívneho spravovania budov“, spoluautorka monografie „Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu“, ďalej autorkou knihy FACILITY MANAGEMENT ako i autorkou viac ako 90 odborných článkov z oblasti facility managementu ako v domácich tak i v zahraničných časopisoch a konferenciách.

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129