Seminár

ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti

JUDr. Pavel Koukal

Prihláste sa na výnimočný webinár, v rámci ktorého vás zoznámime s právnou úpravou a požiadavkami nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (skrátene označovaného ako "Lieferkettengesetz" alebo len „LkSG“), jako aj s  konkrétnymi dopadmi tohto zákona na slovenské obchodné spoločnosti, ktoré sú buď priamo súčasťou podnikateľských zoskupení s hlavným sídlom v Spolkovej republike Nemecko, alebo na ne majú inú obchodnú väzbu.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti

Téma sa bude v budúcnosti týkať všetkých významných spoločností v Európskej únii, a to v nadväznosti na aktuálne prerokúvaný návrh európskej smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDD).

Prevedieme vás všetkými hlavnými otázkami a bodmi dotknutej právnej úpravy LkSG a ukážeme, aké povinnosti bude možné v rámci dodávateľských reťazcov prenášať aj na slovenské spoločnosti ako „články“ týchto reťazcov. Neoddeliteľnou súčasťou webinára bude aj vysvetlenie styčných bodov alebo naopak odlišností medzi tzv. náležitou starostlivosťou a súvisiacimi korporátnymi požiadavkami v oblastiach CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social and Governance).

 

  • Celkový kontext právnej úpravy LkSG v nemeckom a v širšom medzinárodnom prostredí, vrátane aktuálnej európskej legislatívy.
  • Vysvetlenie hlavných pojmov a súvislostí LkSG – dodávateľské reťazce, náležitá starostlivosť atď.
  • Povinnosti podľa LkSG vrátane vykonávania rizikových analýz a prijímania preventívnych a podporných opatrení.
  • Dokumentácia plnenia povinností a podávanie správ.
  • Interný systém na oznamovanie sťažností.
  • Priami a nepriami dodávatelia.
  • Zodpovednosť za porušenie povinností podľa LkSG.
  • Hlavné súvislosti a možné dopady LkSG na slovenské obchodné spoločnosti.
  • Návrh európskej smernice CSDD.

Harmonogram školenia: ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.