Seminár

Podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Seminár je zameraný na problematiku zmien v systéme podpory OZE a VÚ KVET na základe návrhu novely zákona pripravenej Ministerstvom hospodárstva SR.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - novela zákona č. 309/2009 Z. z.

 • Súčasný systém podpory OZE a VÚ KVET v legislatíve.
 • Návrh reformy správy systému podpory.
 • Návrh reformy jednotlivých existujúcich podporných nástrojov.
 • Nové podporné nástroje - príplatok.
 • Podpora pre nové veľké zariadenia - aukcie.
 • Podpora pre zariadenia VÚ KVET.
 • Povinnosti výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET.
 • Lokálny zdroj.
 • Kompenzácie podnikateľom.
 • Noví účastníci trhu – výkupca elektriny a určený subjekt zúčtovania.
 • Prechodné ustanovenia.
 • Súvisiace zmeny v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike.
 • Súvisiace zmeny v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 • Návrhy vykonávacích predpisov.
 • Zmeny, ktoré prinieslo medzirezortné pripomienkové konanie.

Komu je určený

Účastníci trhu s elektrinou a účastníci trhu s teplom.

Harmonogram školenia: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - novela zákona č. 309/2009 Z. z.

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Podpora obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla - novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Doc. JUDr. Boris Balog PhD.

Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.