Seminár:
Elektronická komunikácia a elektronický podpis

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 16
Najbližší termín: 15.10.2020
Miesto: Banská Bystrica

Obsahová náplň školenia

 • Nová právna úprava elektronického podpisu v zmysle nariadenia (EU) eIDAS a nového zákona o dôveryhodných službách (ktorým bol zrušený zákon o elektronickom podpise)
 • Elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis – ich platnosť a právne účinky
 • Prostriedky elektronickej komunikácie
  • elektronická identifikácia
  • elektronický podpis (eSignature)
  • elektronická pečať (eStamp)
  • časová pečiatka
  • elektronické dokumenty a ich podpisovanie
  • zaručená konverzia – oprávnené osoby, postup, obmedzenia a účinky
 • Správne používanie prostriedkov elektronickej komunikácie, kedy a ako správne používať elektronický podpis, elektronickú pečať, časovú pečiatku, ich správne použitie pre platnosť právnych úkonov a rozhodnutí orgánov verejnej správy a samosprávy
 • Elektronické služby štátu - komunikácia verejnej správy s občanmi
 • Elektronická komunikácia v súkromnej sfére
 • Dokazovanie v digitálnej dobe
 • Konania prebiehajúce elektronicky
  • exekučné konanie
  • upomínacie konanie
  • civilné sporové konanie
  • konanie vo veciach obchodného registra
  • register partnerov verejného sektora
 • Diskusia, otázky, podnety

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch.

Elektronizácia sa čoraz viac uplatňuje v súkromnom aj verejnom sektore. Mnohé zmluvy, iné dokumenty a dôkazy existujú len v elektronickej forme. V tejto súvislosti je potrebné novým spôsobom nazerať na platnosť týchto dokumentov, ich dôkaznú silu, výpovednú hodnotu, podpisovanie, ukladanie a archivovanie. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

konateľom, majiteľom a všetkým, ktorých zaujíma táto problematika

Lektor

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

 • Banská Bystrica
 • 15.10.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.10.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.11.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.11.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.1.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 26.1.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 12.5.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 12.5.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.8.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.8.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • Košice
 • 20.9.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.9.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 19.10.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.10.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 25.11.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 25.11.2021
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

PDF na stiahnutie:  Elektronický právnik