Seminár:
Elektronická komunikácia a elektronický podpis

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 13.3.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

 • Nová právna úprava elektronického podpisu v zmysle nariadenia (EU) eIDAS anového zákona o dôveryhodných službách (ktorým bol zrušený zákon o elektronickom podpise)
 • Elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis – ich platnosť a právne účinky
 • Prostriedky elektronickej komunikácie
  • elektronická identifikácia
  • elektronický podpis (eSignature)
  • elektronická pečať (eStamp)
  • časová pečiatka
  • elektronické dokumenty a ich podpisovanie
  • zaručená konverzia – oprávnené osoby, postup, obmedzenia a účinky
 • Správne používanie prostriedkov elektronickej komunikácie, kedy a ako správne používať elektronický podpis, elektronickú pečať, časovú pečiatku, ich správne použitie pre platnosť právnych úkonov a rozhodnutí orgánov verejnej správy a samosprávy
 • Elektronické služby štátu - komunikácia verejnej správy s občanmi
 • Elektronická komunikácia v súkromnej sfére
 • Dokazovanie v digitálnej dobe
 • Konania prebiehajúce elektronicky
  • exekučné konanie
  • upomínacie konanie
  • civilné sporové konanie
  • konanie vo veciach obchodného registra
  • register partnerov verejného sektora
 • Technická stránka elektronických podpisov; používané formáty, ich výhoda a akceptácia; certifikáty
 • Diskusia, otázky, podnety

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch.

Elektronizácia sa čoraz viac uplatňuje v súkromnom aj verejnom sektore. Mnohé zmluvy, iné dokumenty a dôkazy existujú len v elektronickej forme. V tejto súvislosti je potrebné novým spôsobom nazerať na platnosť týchto dokumentov, ich dôkaznú silu, výpovednú hodnotu, podpisovanie, ukladanie a archivovanie. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

konateľom, majiteľom a všetkým, ktorých zaujíma táto problematika

Lektor - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Časový harmonogram - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 13.3.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.5.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 20.9.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.10.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Elektronická komunikácia a elektronický podpis

Odborný portál:  Dotácie a verejné obstarávanie

Odborné publikácie:  Elektronický právnik