Seminár

E-shop v roku 2023 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Počas školenia sa budeme venovať všetkým povinne zverejňovaným dokumentov v e-shope. Získate prehľad o vašich aktuálnych povinnostiach. Zameriame sa tiež na reklamácie a najčastejšie chyby v reklamačných konaniach. Vysvetlíme postup a možnosti obrany v konaní so štátnymi orgánmi, ktoré v e-shope a internetovom obchode vykonávajú kontrolu na základe sťažnosti zákazníka. Každý účastník semináru obdrží potrebnú dokumentáciu k VOP a GDPR s návodom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Základné pravidlá predaja online
  • Povinne zverejňované dokumenty v e-shope (všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamačný poriadok, formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár a pod.)
  • Povinnosti pri predaji cez e-shop - najčastejšie chyby a riziká
  • Online uzatvorenie a odstúpenie od zmluvy, kedy to možné je a kedy nie (správny a nesprávny spôsob)
  • Správne vedenie reklamačného konania
  • Najčastejšie chyby v reklamačnom konaní, ktoré spôsobujú odstúpenie od zmluvy a iné škody
  • Ochrana osobných údajov v e-shope a na webe
  • Ako sa správať v konaní so SOI a súde: práva, povinnosti a obrana
  • Účastník školenia obdrží potrebnú dokumentáciu k VOP a GDPR s návodom

Komu je určený

Seminár je určený pre každého, kto predáva alebo plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

8.8.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

8.8.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

16.10.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

16.10.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

4.12.2023

ONLINE

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

4.12.2023

Bratislava

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.