Seminár

E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Prijatie veľkej reformy spotrebiteľského práva zasiahlo aj online predaj. E-shopy a predajné weby musia mať zverejnené aktualizované dokumenty ako VOP, reklamačný poriadok a formuláre, a taktiež musia zmeniť spôsob a formu predaja ako napríklad uvádzanie zliav, zverejňovanie recenzií a pod.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

Cieľom školenia je pripraviť prevádzkovateľov e-shopov, webov, portálov a online trhov na nové pravidlá predaja vo vzťahu k spotrebiteľom, ktoré sú účinné od 01.07.2024, aktualizovať povinnú dokumentáciu (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, formuláre a pod.), popísať nový proces uvádzania zliav pre zákazníkov, reklamačný proces a rozobrať najčastejšie otázky a problémy pri online predaji.

Sústreďujeme sa a cielime na praktickú stránku, proces online predaja s praktickými príkladmi, ktorý je najčastejšie kontrolovaný štátnymi orgánmi ako Slovenská obchodná inšpekcia a sú predmetom častých súdnych sporov so spotrebiteľmi. Účastníci obdržia aktualizované vzory vo WORD forme, ktoré môžu v praxi ihneď uplatňovať.

 Bola prijatá nová spotrebiteľská regulácia, ktorá výrazným spôsobom zmení proces online predaja a to už od 01.07.2024. Od vtedy musia prevádzkovatelia e-shopov, webov, portálov a online trhov vykonať nielen zmeny textov v právnych dokumentoch, ktoré majú zverejnené, ale podľa nových pravidiel realizovať proces predaja, uplatňovanie zliav, vykonávanie reklamačného procesu a pod. Kontrolný štátny orgán môže okrem pokuty predbežným opatrením podľa § 33 nového zákona zakázať prevádzkovateľovi predaj.

Medzi novými pravidlami sú napr. nové informačné povinnosti predávajúcich vo vzťahu k zákazníkom, nové lehoty na odstúpenie od zmluvy (v niektorých prípadoch až 30 dní), nový proces uvádzania zliav, ak bude predávajúci ponúkať zľavy, nový reklamačný proces ako napr. vytknutie vady v 2 mesačnej lehote, pravidlá pri recenziách, ktoré sú zverejnené atď. atď. Nová právna úprava zavádza aj nový druh zmluvy v online prostredí a to Zmluva s digitálnym plnením, ktorá rozlišuje digitálne služby a obsah.

Obsah školenia

 • Nové informačné povinnosti predávajúceho - aké nové informácie musia byť zverejnené
 • Odstúpenie od zmluvy – kedy môže zákazník odstúpiť od zmluvy, aká je lehota na odstúpenie od zmluvy a pod.
 • Aké sú náležitosti nových obchodných podmienok – čo všetko musia obsahovať
 • Dodacie podmienky, platobné podmienky a pod.
 • Nový reklamačný proces – aké sú pravidlá a lehoty
 • Nový Reklamačný poriadok - čo všetko musí obsahovať
 • Zakázané nekalé obchodné praktiky
 • Nová regulácia online trhov
 • Nový proces uvádzania zliav pre zákazníkov
 • Zmluva s digitálnym plnením – digitálne služby a obsah – ako sa to dotkne predávajúcich?
 • Právna úprava spotrebiteľských recenzií
 • Praktické príklady s časovou osou od objednávky zákazníka, doručenia tovaru, reklamačného procesu, odstúpenia od zmluvy a práv a povinností pri platnom a neplatnom odstúpení od zmluvy
 • Aktualizované vzory (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, formuláre)

Aktualizované vzory, ktoré poskytneme účastníkom:

 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Reklamačný poriadok
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy
 • Reklamačný formulár

Komu je určený

Seminár je určený pre každého, kto predáva alebo plánuje predávať tovar alebo služby prostredníctvom internetu

Harmonogram školenia: E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: E-shop v roku 2024 - Všeobecné obchodné podmienky, GDPR, reklamácie, prípadové štúdie

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 15 ročnou právnou praxou. Venuje sa uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.