Seminár

E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

Cookies používa takmer každá webová stránka. Viete, ako byť v súlade s platnou legislatívou? Počas školenia vás oboznámime aj s pripravovaným nariadením ePrivacy.

Obsahová náplň

  • Aktuálna regulácia v zákone o elektronických komunikáciách
  • Zmeny, ktoré prinesie nové ePrivacy nariadenie
  • Prepojenie s GDPR a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Sociálne siete – čo všetko funguje na báze cookies

Komu je určený

manažérom, riaditeľom, konateľom

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Jakub Berthoty LL.M

Jakub je autorom a realizátorom myšlienky advokátskej kancelárie úzko špecializovanej na oblasť súkromia a technológií. Okrem prípravy klientov na GDPR sa špecializuje na sektorálnu prípravu kódexov správania. Momentálne zastupuje pri príprave kódexov správania Slovenskú advokátsku komoru, Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) a Slovenskú asociáciu…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

Lektorka pracuje na Úrade na ochranu osobných údajov od roku 2018. V rámci pracovnej agendy sa zameriava najmä na európsku spoluprácu medzi dozornými orgánmi. Zapája sa do expertných pracovných skupín v Európskom výbore na ochranu údajov.  V minulosti pôsobila v súkromnej sfére, pričom sa tiež venovala ochrane osobných údajov. Vyštudovala Právnickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

30.3.2022

ONLINE

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

30.3.2022

Bratislava

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

25.5.2022

ONLINE

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

25.5.2022

Bratislava

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

4.8.2022

ONLINE

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

4.8.2022

Bratislava

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

17.10.2022

ONLINE

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

17.10.2022

Bratislava

Jakub Berthoty LL.M, JUDr. Angela Sobolčiaková LL.M.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.