Seminár

Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

Miroslava Kvočáková, Bohuslav Kočtúch

Podnikové kombinácie predstavujú pomerne zložitý proces nielen z právneho, ale aj daňovo-účtovného hľadiska. Z toho dôvodu je nevyhnutné nastaviť tento proces tak, aby sa na nič nezabudlo. Čo je dôležité a na čo si dávať pozor, aby sa predišlo komplikáciám? Správne načasovanie, potrebné znalosti a splnenie si oznamovacích a vykazovacích povinností je základom úspešného procesu súvisiaceho s podnikovými kombináciami.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

 • Rozhodný deň a precenenie majetku a záväzkov pri zlúčení, splynutí a rozdelení
 • Čo všetko je potrebné zabezpečiť pri závierke u zanikajúcej spoločnosti
 • Správne zaúčtovanie položiek otváracej súvahy v nástupníckej spoločnosti
 • Kedy účtovať o goodwille
 • Uplatňovanie reálnych hodnôt pre daňové účely a úprava základu dane u zanikajúcej spoločnosti
 • Postup použitia reálnych hodnôt u nástupníckej spoločnosti
 • Použitie reálnych hodnôt pri cezhraničnej fúzii
 • Použitie pôvodných hodnôt
 • Zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov
 • Porovnanie uplatňovania reálnych a pôvodných hodnôt pre daňové účely pri vybraných položkách, ako sú oceňovacie rozdiely, Majetok, Rezervy, Opravné položky, Goodwill, Záväzky po splatnosti a daňové straty
 • Vklad podniku a predaj podniku
 • Oznamovacie a vykazovacie povinnosti pri podnikových kombináciách

Komu je určený

riaditeľom, konateľom, manažérom, finančným riaditeľom

Harmonogram školenia: Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov

Miroslava Kvočáková

Miroslava Kvočáková je manažérkou účtovného oddelenia v TPA Slovakia, ktorá patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti daňového poradenstva, auditu, účtovných služieb, mzdového účtovníctva a podnikového poradenstva. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov.

Ďalšie semináre lektora

Bohuslav Kočtúch

Bohuslav Kočtúch je manažérom účtovného oddelenia v TPA Slovakia už od roku 2014. Je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Špecializuje na oblasti: výroba, obchod, nehnuteľnosti a služby.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.