Certifikovaný seminár

Digitalizácia účtovníctva

Robert Soudný, Peter Pilín, Michal Kříž, Martin Plachý, Ing. Marcela Tomajková, Radka Pirošová

5 modulový praktické online školenie zamerané na tému digitalizácie účtovníctva.

Pripravte sa na budúcnosť účtovníctva a získajte kľúčové znalosti o najnovších trendoch a technológiách. Zistite, ako využiť výhody automatizácie a umelej inteligencie v účtovníctve a získajte konkurenčnú výhodu. Skúsení lektori z praxe Vám ukážu, ako nastaviť procesy spracovania dokladov a zjednodušiť prácu vašich účtovných oddelení. Na kurze sa rovnako dozviete aké sú možnosti online archivácie, či ako efektívne nastaviť reporting.

Obsah školenia: Digitalizácia účtovníctva

1.modul: Trendy a technológie v účtovníctve - 10.9.2024

Lektori: Robert Soudný, Peter Pilín, Michal Kříž

Kam smeruje účtovníctvo? Aké technológie môžu zmeniť túto profesiu a akým spôsobom sa v budúcnosti zmení pracovný obsah? 

 • Čo bude úlohou účtovníka po automatizácii
 • Prečo sa nebáť digitalizácie účtovníctva
 • Ako nastaviť technológie, koľko času a peňazí to stojí

2.modul: Online vs offline archivácia: rozdiely, výhody a legislatíva - 17.9.2024

Lektor: Ing. Marcela TomajkováRadka Pirošová

Prednáška poskytne ucelený pohľad na to, ako organizácie môžu efektívne spravovať svoje dokumenty a informácie v súlade s najnovšími legislatívnymi požiadavkami a s využitím technologických možností

 • Aké sú hlavné výhody cloudovej archivácie a aká je aktuálna legislatívna úprava týkajúca sa elektronickej evidencie účtovníctva.
 • Prečo je cloud presvedčivejší než fyzický archív?

3.modul: Ako nastaviť procesy obehu dokladov a v čom dokáže pomôcť online riešenie - 24.9.2024

Lektor:  Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

Ako efektívne navrhnúť a implementovať procesy spracovania dokladov v digitálnom prostredí a ako online riešenia môžu prispieť k zlepšeniu tohto procesu. Budú preskúmavané príklady a prípady použitia, kde online riešenia dokážu významne pomôcť v automatizácii a optimalizácii obehu dokladov, čím zjednodušia prácu účtovných oddelení a prinesú úspory v čase a nákladoch.

 • Vstup dokladu: identifikácia, triedenie - možná selekcia 
 • Aké sú rozdiely v procese fyzického a online schvaľovania?
 • Akých chýb sa firmy často dopúšťajú?
 • Kde dochádza k chybám a ako im predchádzať?
 • Ako správne začať automatizovať, aby došlo k zrýchleniu a stransparentneniu schvaľovania?

4.modul: Využitie AI v účtovníctve a hlavné rozdiely medzi OCR a AI - 1.10.2024

Lektor:  Robert Soudný (CEO wflow.com Czech Republic)

Táto prednáška preskúma využitie umelej inteligencie (AI) v oblasti účtovníctva a zameria sa na hlavné rozdiely medzi optickým rozpoznávaním znakov (OCR) a AI. Bude diskutovať o tom, ako AI môže zlepšiť efektivitu a presnosť účtovníckych procesov a poskytne prehľad o tom, ako tieto technológie môžu byť výhodné pre podniky a účtovné oddelenia.

 • Definícia základných pojmov - umelej inteligencie (AI) a Optického rozpoznávania znakov (OCR)
 • Hlavné rozdiely medzi OCR a AI v kontexte účtovníctva
 • Prehľad techník AI využívaných v účtovníctve (strojové učenie, neurónové siete, prirodzené jazykové spracovanie atď.).
 • Výhody AI: Automatizácia spracovania faktúr a rozpoznávania účtovných údajov.
 • Trendy a inovácie v oblasti využitia AI v účtovníctve.
 • Možnosti rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR) v účtovnej praxi.
 • Etické a právne aspekty využitia AI (možno)

5.modul: Reporting a prehľady o podnikaní - 8.10.2024

Lektor: Martin Plachý (CEO Gimmedata - Rekap.online)

Lekcia sa zameria na tému reportingu a prehľadov v kontexte účtovníctva a podnikania. Budú sa tu definovať, vysvetľovať význam a ciele pravidelného reportingu a jeho výhody. Prednáška tiež zhodnotí súčasné trendy a inovácie v oblasti reportingu a digitálnej transformácie účtovníctva a diskutuje o predikcii a analýze budúcich potrieb a trendov v tejto oblasti.

 • Definícia, význam, ciele a výhody pravidelného reportingu v kontexte účtovníctva a podnikania.
 • Zostavenie základných finančných výkazov (výkaz zisku a strát, rozvaha, cash flow).
 • Využitie softvérov a nástrojov pre automatizáciu zostavovania reportov.
 • Dashboardy a reportovacie nástroje umožňujúce interaktivitu a personalizáciu a využitie business intelligence (BI) nástrojov pre manažérsky reporting.
 • Trendy a inovácie v oblasti reportingu a digitálnej transformácie účtovníctva.
 • Predikcia a analýza budúcich potrieb a trendov v oblasti reportingu.

Komu je určený

Všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Osvedčenie o absolvovaní

Získate osvedčenie o vašej účasti na certifikovanom školení, ktoré vám môže pomôcť v napredovaní vo vašej kariére.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Garant certifikátu

Lektor školenia: Digitalizácia účtovníctva

Robert Soudný

Robert Soudný je spoluzakladateľom a CEO technologického startupu wflow, ktorý založil v roku 2018 spoločne so svojimi priateľmi a bývalými kolegami. Nápad vyvíjať vlastnú technológiu, ktorá by uľahčila každodennú prácu s účtovnými dokladmi vzišla z jeho dlhoročnej kariéry na pozíciách účtovného a finančného manažéra. Spoločne so svojim tímom…

Ďalšie semináre lektora

Peter Pilín

CEO iPodnik cloud, s. r. o.

Ďalšie semináre lektora

Martin Plachý

CEO Gimmedata - Rekap.online

Ďalšie semináre lektora

Ing. Marcela Tomajková

Marcela Tomajková - Senior Tax Consultant sa v oblasti účtovníctva a daní profesijne pohybuje už 20 rokov. Jej špecializáciou je najmä daň z príjmov právnických osôb a DPH. Okrem bežnej agendy daňového poradcu sa Marcela podieľa na tvorbe rôznych nástrojov a automatizácii uľahčujúcich výpočty dane z príjmov právnických osôb, ale aj iných oblastí.…

Ďalšie semináre lektora

Radka Pirošová

Radka - Accounting Manager je skúsená odborníčka v oblasti účtovníctva, slovenských štandardov účtovania, ale aj medzinárodných štandardov (IFRS), ktoré sú jej hlavnou doménou. Má hlboké znalosti v tejto oblasti čoho dôkazom je členstvo v ACCA a poskytuje komplexné poradenstvo a služby IFRS našim medzinárodným klientom.

Riadi účtovný tím s viac ako…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

10.9. – 8.10.2024

ONLINE

Robert Soudný, Peter Pilín, Michal Kříž, Martin Plachý, Ing. Marcela Tomajková, Radka Pirošová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.