Seminár

Controlling logistických nákladov a tvorba KPI

Rudolf Malý Alog.

Viete vyčísliť náklady firemných logistických procesov? Chcete sa naučiť vyhodnocovať efektivitu logistických nákladov a nastavovať vhodné regulačné opatrenia? Chcete vedieť efektívne komunikovať s oddelením firemného controllingu? Ako stanovovať rozhodovacie kritériá pre outsourcing logistiky?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Controlling logistických nákladov a tvorba KPI

Zoznámenie s efektívnymi metódami controllingového prístupu v pohľade na celú logistickú reťaz (nákup, skladovanie materiálu, vnútropodnikovú manipuláciu, expedičné a distribučné činnosti) pomocou vhodných ukazovateľov. Vysvetlenie je sprevádzané radom príkladov z praxe a riešením prípadovej štúdie.

  • Pochopiť základné podnikové ekonomické ukazovatele
  • Vedieť rozlišovať rozdiel medzi controllingom a reportingom
  • Vedieť efektívne popísať podnikový logistický systém
  • Naučiť sa plánovať logistické výkony, posudzovať vzniknuté odchýlky
  • Vyhodnocovať podnikovú logistickú stratégiu a jej posúdenie formou benchmarkingu
  • Vedieť mapovať vznik pridanej hodnoty
  • Stanovovať ukazovatele výkonu pracovníkov, strojov a zariadení
  • Získať istotu podloženú meraním efektivity procesov pre komunikáciu s firemným controllingom
  • Naučiť sa vhodne a jednoducho prezentovať výsledky procesov
  • Naučiť sa pochopiť metodiku stanovenia KPI logistických procesov a vedieť ich zavádzať do praxe

Komu je určený

Všetkým, ktorí sa podieľajú na riadení logistických procesov, chcú poznať metodiku určovania vzniku pridanej hodnoty v procesoch a vedieť tieto procesy efektívne riadiť a prezentovať výsledky procesov vo vhodnej forme. Vhodné aj pre pracovníkov firemného oddelenia controllingu na rozlíšenie účelu reporting a controllingu.

Harmonogram školenia: Controlling logistických nákladov a tvorba KPI

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Controlling logistických nákladov a tvorba KPI

Rudolf Malý Alog.

Od januára 2016 sa venuje nezávislému poradenstvu a auditingu v oblasti logistických procesov, pričom v roku 2009 sa stal členom KOMORY LOGISTICKÝCH AUDÍTOROV.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.