Seminár

Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

U prevádzkovateľov základných služieb ešte neprebehlo ani prvé kolo auditov kybernetickej bezpečnosti, pričom súlady s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti sa pohybujú na nízkych percentách, a z Európy prichádza už v poradí druhá Smernica na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, ktorá má nahradiť tú pôvodnú, pôvodkyňu existencie slovenského zákona o kybernetickej bezpečnosti a priniesť so sebou najmä rozšírenie povinných osôb, ktoré budú po novom spadať pod túto novú reguláciu, nové, širšie a komplexnejšie požiadavky a vyššie sankcie.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

  • Úvod do kybernetickej bezpečnosti (terminológia, subjekty, vzťahy)
  • Prehľad európskej a národnej legislatívy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, identifikácia kolízií a vymedzenie vzájomného vzťahu identifikovaných právnych predpisov
  • Čo je to Smernica NIS II a čo so sebou prináša
  • Identifikácia subjektov, na ktoré sa Smernica NIS II bude vzťahovať
  • Komparácia požiadaviek súčasného zákona o kybernetickej bezpečnosti a Smernice NIS II
  • V krátkosti k účinnosti Smernice NIS II, lehotám na plnenie jej požiadaviek a sankciám

Komu je určený

Prevádzkovateľom základných služieb, poskytovateľom digitálnych služieb, ďalším subjektom chrániacim svoje informačné aktíva, jednotlivo pracovníkom IT oddelení, bezpečnosti, CISO, DPO, právnikom, poskytovateľom služieb pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Harmonogram školenia: Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Čo so sebou prináša Smernica NIS 2 a na čo je potrebné sa pripraviť

JUDr. Štefan Pilár

JUDr. Štefan Pilár, SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Partner advokátskej kancelárie SIGNUM legal, advokát s 8 ročnou praxou v advokácii so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, právo informačných technológií, umelú inteligenciu (AI) a elektronický podpis. Súčasťou jeho…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.