Seminár

Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka

JUDr. Barbora Hudeková

Cieľom školenia je poskytnúť prehľad zmien zavedených poslednými novelami Obchodného zákonníka, ako aj zmien, ktorých zavedenie je plánované v blízkej budúcnosti. Pôjde najmä o plánované zjednodušenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka

  • Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 1. 10. 2020 (okrem likvidácie)
  • Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 17. 7. 2022
  • Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 1. 1.2023

Komu je určený

Seminár je určený právnikom, podnikateľom a všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka

HARMONOGRAM:

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 11:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka

JUDr. Barbora Hudeková

Advokátsku činnosť vykonáva od roku 2017 a medzi jej najobľúbenejšie oblasti práva patrí oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a oblasť ukončenia podnikania a urobenia „poriadku“ vo veciach, teda oblasť likvidácií a insolvenčného (konkurzného) práva.

Do lektorskej činnosti sa pustila…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.