Seminár

Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

Vladimír Šimko

Kurz je venovaný povinnostiam dopravcov, ktoré vyplývajú zo zákona o cestnej preprave. Lektor s bohatými praktickými skúsenosťami sa zameria aj na jednotný informačný systém v cestnej doprave a aktuálne súvisiace vyhlášky a nariadenia. Poučte sa z najčastejších priestupkov a vyhnite sa zbytočným pokutám.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

  • Všeobecné povinnosti dopravcu a ďalšie zákonné povinnosti dopravcu
  • Jednotný informačný systém v cestnej doprave a nadväznosti na obchodný register dopravcu
  • Živnostenský register a nadväznosti na obchodný register dopravcu, neplatné názvy cestnej dopravy v obchodnom registri podľa predchádzajúcich predpisov
  • Vyhláška č. 124/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
  • Odborný dozor a oprávnenia odborného dozoru
  • Priestupky a iné správne delikty podľa zákona o cestnej doprave
  • Súvisiace Nariadenia ES
  • Príklady z praxe

Komu je určený

Školenie je určené pre dopravcov, prepravcov a záujemcov o túto  problematiku

Harmonogram školenia: Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

Vladimír Šimko

Je členom komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Skúsený lektor, ktorý poskytuje tipy z praxe pri aplikácii zákona o cestnej doprave, o podnikaní v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.