Seminár

Logistický benchmarking

Ing. Aleš Mandák ALog.

Benchmarking je metóda založená na systematickom meraní a porovnávaní vybraných ukazovateľov. V rámci nášho seminára sa zameriame na procesy logistické, ako sú materiálové vstupy od nákupu cez príjem materiálu, naskladnenie, výdaj do výroby, spotrebu materiálu, balenie, expedíciu alebo logistiku k zákazníkovi.

Seminár zohľadní nákupné, logistické a plánovacie procesy vrátane špecifických požiadaviek zákazníka, na ktoré musí kompletný Supply Chain flexibilne reagovať a byť v dnešnom dynamickom čase pripravený.

Základom benchmarkingu je porovnávanie vybraných ukazovateľov voči iným referenčným hodnotám. Tieto hodnoty nám určia tri referenčné organizácie, ktorým sa spoločne pozrieme pod logisticko-procesnú pokrievku a na zdanlivo rozdielnych procesoch si ukážeme jednotlivé spojenia a logistickú rutinu, použiteľnú aj vo vašich procesoch.

Najväčší prínos benchmarkingu je v tom, že tieto rozdielne hodnoty provokujú otázky, čo je príčinou rozdielu, a túto príčinu si spoločne preberieme a budeme o nej diskutovať.

Cieľom seminára je otvorenou diskusiou nájsť optimalizáciu vo vašich súčasných procesoch, porovnať ich s podobnými podnikmi a využiť metodiku bechmarkingu a best-practices aj vo vašich procesoch.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Logistický benchmarking

 • Optimálne nastavenie procesu plánovania
 • Optimálne nastavenie procesu nákupu
 • Optimálne nastavenie procesu logistiky
 • Porovnanie rôznych druhov výrob z pohľadu Supply Chain Managementu a náročnosť na proces, infraštruktúru, komunikáciu a moderné prvky riadenia
 • Špecifiká Supply Chain v automotive a čo dobré si vziať aj pre váš proces
 • Špecifiká diskrétnej výroby a jej plánovanie v kapacitách
 • Špecifiká v retaile a o čom je dodávanie do e-shopu
 • KPI a merateľné ukazovatele – alebo čo nemeriame, to neriadim
 • Vertikálna a horizontálna komunikácia je základný kameň fungujúceho oddelenia
 • Prípadové štúdie troch úplne rozdielnych logistických prevádzok – automotive, diskrétna výroba a retail
 • Prepojenie na informačné technológie a moderné prvky
 • Otvorenosť a prax, ktorú môžete aj použiť aj vo svojich prevádzkach
 • Logistický benchmarking, ktorý je unikátny a svojim spôsobom jedinečný

Komu je určený

Seminár je určený pre všetky spoločnosti, ktoré optimalizujú logistické procesy, znižujú skladové zásoby, nastavujú logistickú rutinu a chcú načerpať nové myšlienky, idey a smery. Je určený pre projektových manažérov logistiky, manažérov úsekov nákupu, logistiky, plánovania, ktorí budú niesť za implementáciu zmien zodpovednosť a chcú poradiť, ako na to. Rovnako aj tým, ktorí potrebujú svoje prístupy konzultovať.

Harmonogram školenia: Logistický benchmarking

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Logistický benchmarking

Ing. Aleš Mandák ALog.

 Od roku 2010 zastáva pozíciu Supply Chain riaditeľa v spoločnosti Meopta - optika, s.r.o. v Přerově, ktorá sa radí k svetovým výrobcom optiky špecializujúca sa na návrh, vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémov. Je absolventom Mendelovej univerzity v Brne. Manažérske vedomosti a zručnosti v…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.