Seminár

Analýza vzdelávacích potrieb

Martina Kotvan Belišová

CIELE:

 • Pochopiť základné princípy a význam analýzy vzdelávacích potrieb.
 • Osvojiť si rôzne metódy a techniky na analýzu vzdelávacích potrieb.
 • Prakticky si vyskúšať nástroje na zber a analýzu údajov.
 • Naučiť sa implementovať výsledky analýzy do konkrétnych vzdelávacích programov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Analýza vzdelávacích potrieb

Úvod do analýzy vzdelávacích potrieb

 • Definícia a význam analýzy
 • Ciele a prínosy pre firmu

Metódy analýzy vzdelávacích potrieb

 • Prehľad rôznych metód
 • Pridaná hodnota jednotlivých metód

Zber a analýza údajov

 • Nástroje na zber údajov
 • Správna interpretácia zistených údajov a identifikácia potrieb vzdelávania

Implementácia výsledkov analýzy

 • Premena výsledkov analýzy na vzdelávací program
 • Príklady z praxe

Prekonávanie výziev pri analýze vzdelávacích potrieb

 • Druhy výziev a spôsob ich prekonávania

Monitorovanie a hodnotenie účinnosti vzdelávania

 • Nástroje a techniky na monitorovanie a hodnotenie
 • Odporúčané KPI’s

Komu je určený

 Workshop je určený pre:

 • HR manažéri, ktorí sú zodpovední za stratégiu vzdelávania firmy, resp. HR stratégiu
 • HR profesionáli, ktorí majú na starosti proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo firme
 • Lídri a manažéri, ktorí potrebujú lepšie porozumieť potrebám svojich tímov a na základe dát určiť druh vhodného vzdelávania pre zvýšenie výkonu či motivácie tímu
 • HR konzultanti a lektori, ktorí potrebujú identifikovať vzdelávacie potreby klientov

Harmonogram školenia: Analýza vzdelávacích potrieb

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Analýza vzdelávacích potrieb

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.