Seminár:
Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Chcete sa dozvedieť o novinkách v oblasti medzinárodného zdaňovania? Máte záujem poznať odpovede na aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov (napr. v oblasti vysielania zamestnancov do/zo zahraničia, zdaňovania/nezdaňovania dividend vyplácaných zo zahraničia, zdaňovania licenčných poplatkov)?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 2.11.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Zdaňovanie príjmov digitálnych platforiem na území SR s účinnosťou od 01.01.2018
  • právny rámec zdaňovania príjmov
  • zdaňovanie príjmov osobne prostredníctvom daňovníkov, súvisiace daňové povinnosti daňovníkov (zahraničných prevádzkovateľov digitálnych platforiem)
  • nepriame zdaňovanie príjmov prostredníctvom platiteľov dane, súvisiace daňové povinnosti platiteľov dane (tuzemských poskytovateľov služieb prepravy alebo ubytovania).
 • Posledné zmeny a pripravované opatrenia a novinky v oblasti právneho rámca zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch.
 • Vybrané problémy zdaňovania licenčných poplatkov (skutočný vlastník, identifikácia, kvalifikácia a prípady spadajúce do rámca zdaňovania licenčných poplatkov, oslobodenie od dane).
 • Vysielanie zamestnancov do/zo zahraničia.
 • Zdaňovanie/nezdaňovanie „dividend“ vyplácaných zo zahraničia.
 • Problémy a prípady z praxe zaslané účastníkmi (pozn. podmienkou zaradenia konkrétneho problému, alebo prípadu do obsahu seminára formou samostatnej prezentácie pripravenej lektorom je jeho zaslanie organizátorovi seminára v lehote najneskôr do 2 týždňov pred konaním seminára).
 • Vybrané aktuálne stanoviská FR SR v oblasti medzinárodných daňových vzťahov (pozn. zaradenie a rozsah tohto bodu závisí od rozsahu problémov a prípadov z praxe zaslaných účastníkmi v predchádzajúcom bode).
 • Diskusia a riešenie konkrétnych problémov z praxe v priebehu celého seminára.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Chcete si prekonzultovať vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov a podieľať sa priamo aj na obsahu seminára „šitého na mieru" jeho účastníkov? Prostredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných právnych predpisov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a na konkrétnych prípadoch z praxe získate cenné informácie, poznatky a riešenia aktuálnych problémov zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov.

Na školení s Ing. Kuchárom odznejú:

Posledné zmeny, pripravované opatrenia a novinky v oblasti zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch:

 • Akčný plán BEPS - komplexný súbor opatrení boja proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov do iných jurisdikcií (BEPS), aktivity EÚ - príprava "anti BEPS" smernice, multilaterálnej daňovej zmluvy, smerníc v oblasti AVI.,možné dopady v oblasti výkonu správy daní (dôslednejšie a sofistikovanejšie monitorovanie rizikových štruktúr a transakcií, zvýšený výkon daňovej kontroly v oblasti cezhraničných daňových únikov), odporúčanie pre daňové subjekty – upraviť súčasné štruktúry a dokumentáciu tak, aby bola v súlade s odporúčaniami BEPS.
 • Smernica ATAD I a II.
 • Multilaterálny dohovor OECD na zavedenie AntiBEPS.
 • Smernice EÚ v oblasti AVI (automatická výmena informácií).
 • Novela zákona 2017 v oblasti MDV – transferové oceňovanie.
 • Opatrenia v oblasti výkonu správy dane.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ekonómovia, daňoví poradcovia, záujemci o problematiku.

Lektor

Ing. Peter Kuchár

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

 • 2.11.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.11.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.3.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.3.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.7.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 6.7.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.11.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.11.2021
 • Ing. Peter Kuchár
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme