Seminár

Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Ing. Peter Kuchár

Chcete sa dozvedieť o novinkách v oblasti medzinárodného zdaňovania? Máte záujem poznať odpovede na aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov (napr. v oblasti vysielania zamestnancov do/zo zahraničia, zdaňovania/nezdaňovania dividend vyplácaných zo zahraničia, zdaňovania licenčných poplatkov)?

Obsahová náplň

 • Zdaňovanie príjmov digitálnych platforiem na území SR s účinnosťou od 01.01.2018
  • právny rámec zdaňovania príjmov
  • zdaňovanie príjmov osobne prostredníctvom daňovníkov, súvisiace daňové povinnosti daňovníkov (zahraničných prevádzkovateľov digitálnych platforiem)
  • nepriame zdaňovanie príjmov prostredníctvom platiteľov dane, súvisiace daňové povinnosti platiteľov dane (tuzemských poskytovateľov služieb prepravy alebo ubytovania).
 • Posledné zmeny a pripravované opatrenia a novinky v oblasti právneho rámca zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch.
 • Vybrané problémy zdaňovania licenčných poplatkov (skutočný vlastník, identifikácia, kvalifikácia a prípady spadajúce do rámca zdaňovania licenčných poplatkov, oslobodenie od dane).
 • Vysielanie zamestnancov do/zo zahraničia.
 • Zdaňovanie/nezdaňovanie „dividend“ vyplácaných zo zahraničia.
 • Problémy a prípady z praxe zaslané účastníkmi (pozn. podmienkou zaradenia konkrétneho problému, alebo prípadu do obsahu seminára formou samostatnej prezentácie pripravenej lektorom je jeho zaslanie organizátorovi seminára v lehote najneskôr do 2 týždňov pred konaním seminára).
 • Vybrané aktuálne stanoviská FR SR v oblasti medzinárodných daňových vzťahov (pozn. zaradenie a rozsah tohto bodu závisí od rozsahu problémov a prípadov z praxe zaslaných účastníkmi v predchádzajúcom bode).
 • Diskusia a riešenie konkrétnych problémov z praxe v priebehu celého seminára.

Komu je určený

Ekonómovia, daňoví poradcovia, záujemci o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

6.7.2021

Bratislava

Ing. Peter Kuchár

6.7.2021

ONLINE

Ing. Peter Kuchár

3.11.2021

ONLINE

Ing. Peter Kuchár

3.11.2021

Bratislava

Ing. Peter Kuchár

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.