Seminár

Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov

Ing. Peter Kuchár

Chcete sa dozvedieť o novinkách v oblasti medzinárodného zdaňovania? Máte záujem poznať odpovede na aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov (napr. v oblasti vysielania zamestnancov do/zo zahraničia, zdaňovania/nezdaňovania dividend vyplácaných zo zahraničia, zdaňovania licenčných poplatkov)?

Obsahová náplň

 • Zdaňovanie príjmov digitálnych platforiem na území SR s účinnosťou od 01.01.2018
  • právny rámec zdaňovania príjmov
  • zdaňovanie príjmov osobne prostredníctvom daňovníkov, súvisiace daňové povinnosti daňovníkov (zahraničných prevádzkovateľov digitálnych platforiem)
  • nepriame zdaňovanie príjmov prostredníctvom platiteľov dane, súvisiace daňové povinnosti platiteľov dane (tuzemských poskytovateľov služieb prepravy alebo ubytovania).
 • Posledné zmeny a pripravované opatrenia a novinky v oblasti právneho rámca zdaňovania príjmov v cezhraničných daňových vzťahoch.
 • Vybrané problémy zdaňovania licenčných poplatkov (skutočný vlastník, identifikácia, kvalifikácia a prípady spadajúce do rámca zdaňovania licenčných poplatkov, oslobodenie od dane).
 • Vysielanie zamestnancov do/zo zahraničia.
 • Zdaňovanie/nezdaňovanie „dividend“ vyplácaných zo zahraničia.
 • Problémy a prípady z praxe zaslané účastníkmi (pozn. podmienkou zaradenia konkrétneho problému, alebo prípadu do obsahu seminára formou samostatnej prezentácie pripravenej lektorom je jeho zaslanie organizátorovi seminára v lehote najneskôr do 2 týždňov pred konaním seminára).
 • Vybrané aktuálne stanoviská FR SR v oblasti medzinárodných daňových vzťahov (pozn. zaradenie a rozsah tohto bodu závisí od rozsahu problémov a prípadov z praxe zaslaných účastníkmi v predchádzajúcom bode).
 • Diskusia a riešenie konkrétnych problémov z praxe v priebehu celého seminára.

Komu je určený

Ekonómovia, daňoví poradcovia, záujemci o problematiku.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.11.2021

ONLINE

Ing. Peter Kuchár

3.11.2021

Bratislava

Ing. Peter Kuchár

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.