Seminár:
Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 9
Najbližší termín: 4.12.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Využívate elektronické trhovisko v celej jeho funkcionalite? Aké sú jeho prínosy a výhody? Zistite všetky informácie, ktoré vám pomôžu efektívne využívať elektronický kontraktačný systém vo vašej práci.

Elektronický kontraktačný systém
Elektronické trhovisko a jeho hlavné prínosy a výhody

POZOR!

 • Zmeny od 1. novembra 2017 a od 8. novembra 2017 zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (zákon č. 248/2017 Z.z, 264/2017 Z.z.) 
 • Využívanie elektronického trhoviska na obstarávanie zákaziek bežne dostupných na trhu od 1. 11. 2017 a možné spôsoby obstarávania
 • Nové funkcionality od 4.11.2017 - nová verzia EKS 
 • EKS - Registrácia všetkých používateľov pomocou elektronického občianskeho preukazu – eID karty
 • Čo sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto dodáva tovar, poskytuje služby a uskutočňuje stavebné práce na elektronickom trhovisku.
 • V akých finančných limitoch sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Aký je postup pri registrácii objednávateľa.
 • Aký je postup pri registrácii dodávateľa.
 • Knižnica – register opisných formulárov.
 • Na čo slúži opisný formulár.
 • Ako sa vytvára opisný formulár.
 • Aký je postup dodávateľa pri spracovaní ponuky (ponukový formulár).
 • Aký je postup objednávateľa pri spracovaní objednávky (objednávkový formulár).
 • Čo sú to objednávkové atribúty.
 • Čo je to karanténa a rozpor.
 • Načo slúži zmluvný formulár.
 • Referenčný formulár.
 • Protokol o priebehu zadávania zákazky.
 • Register dodávateľov – osobné profily.
 • Register objednávateľov – profily.
 • Registre používateľov/verejnosti.
 • Register ponúk (katalóg ponúk).
 • Register opisov predmetov zákazky (knižnica).
 • Register zmlúv (CRZT).
 • Register mesačných prieskumov o vývoji cien:
  • Registre zadávania zákaziek vyhlásených, prebiehajúcich, dokonaných a nedokonaných.
 • Register referencií z trhoviska – black list.
 • Postupy zadávania zákaziek na ET podľa § 96, § 97, § 98.
 • Obchodné podmienky elektronického trhoviska.
 • Trhový poriadok.

Diskusia počas výkladu

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Odberatelia, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, uchádzači, dodávatelia.

Lektor

JUDr. Anna Karasová

JUDr. Anna Karasová

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia, ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

Referencie

"Prístup lektorky pani Karasovej, kvalita seminara, využiteľnosť v praxi." FAST PLUS, spol. s r.o.

"Na seminári som sa dozvedela veľa informácií a tiež veľmi dôležité veci, na ktoré by som neprišla." STARM, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

 • ONLINE
 • 4.12.2020
 • JUDr. Anna Karasová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.2.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.2.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.5.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.5.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.9.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 21.9.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.12.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 17.12.2021
 • JUDr. Anna Karasová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.