Seminár:
Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 7.5.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Elektronický kontraktačný systém
Elektronické trhovisko a jeho hlavné prínosy a výhody

POZOR!

  • Zmeny od 1. novembra 2017 a od 8. novembra 2017 zmeny v zákone o verejnom obstarávaní (zákon č. 248/2017 Z.z, 264/2017 Z.z.) 
  • Využívanie elektronického trhoviska na obstarávanie zákaziek bežne dostupných na trhu od 1. 11. 2017 a možné spôsoby obstarávania
  • Nové funkcionality od 4.11.2017 - nová verzia EKS 
  • EKS - Registrácia všetkých používateľov pomocou elektronického občianskeho preukazu – eID karty
  • Čo sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
  • Kto nakupuje na elektronickom trhovisku.
  • Kto dodáva tovar, poskytuje služby a uskutočňuje stavebné práce na elektronickom trhovisku.
  • V akých finančných limitoch sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
  • Aký je postup pri registrácii objednávateľa.
  • Aký je postup pri registrácii dodávateľa.
  • Knižnica – register opisných formulárov.
  • Na čo slúži opisný formulár.
  • Ako sa vytvára opisný formulár.
  • Aký je postup dodávateľa pri spracovaní ponuky (ponukový formulár).
  • Aký je postup objednávateľa pri spracovaní objednávky (objednávkový formulár).
  • Čo sú to objednávkové atribúty.
  • Čo je to karanténa a rozpor.
  • Načo slúži zmluvný formulár.
  • Referenčný formulár.
  • Protokol o priebehu zadávania zákazky.
  • Register dodávateľov – osobné profily.
  • Register objednávateľov – profily.
  • Registre používateľov/verejnosti.
  • Register ponúk (katalóg ponúk).
  • Register opisov predmetov zákazky (knižnica).
  • Register zmlúv (CRZT).
  • Register mesačných prieskumov o vývoji cien:
    • Registre zadávania zákaziek vyhlásených, prebiehajúcich, dokonaných a nedokonaných.
  • Register referencií z trhoviska – black list.
  • Postupy zadávania zákaziek na ET podľa § 96, § 97, § 98.
  • Obchodné podmienky elektronického trhoviska.
  • Trhový poriadok.

Diskusia počas výkladu

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie obsahuje potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Odberatelia, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, uchádzači, dodávatelia.

Lektor - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

JUDr. Anna Karasová

JUDr. Anna Karasová

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia, ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

Referencie - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

"Prístup lektorky pani Karasovej, kvalita seminara, využiteľnosť v praxi." FAST PLUS, spol. s r.o.

"Na seminári som sa dozvedela veľa informácií a tiež veľmi dôležité veci, na ktoré by som neprišla." STARM, s.r.o.

Časový harmonogram - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 12:00  prednáška
  • 12:00 – 13:00  obed
  • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 7.5.2019
  • JUDr. Anna Karasová
  • 165,00 EUR + DPH
Input:
  • 13.9.2019
  • JUDr. Anna Karasová
  • 165,00 EUR + DPH
Input:
  • 18.12.2019
  • JUDr. Anna Karasová
  • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Ako správne a efektívne pracovať na elektronickom trhovisku

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  GDPR pre obchodné spoločnosti