Seminár:
Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky o spôsoboch minimalizácie rizík v obchodných vzťahoch a vedeli zvoliť vhodný platobný a zabezpečovací nástroj vo vzťahu s obchodným partnerem. Súčasťou seminára sú praktické príklady.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 3.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 Riziká v obchodných vzťahoch a spôsoby ich minimalizácie

 • riziká dodávateľa a riziká odberateľa podľa rôznych hľadísk
 • základné kontraktačné podmienky
 • dodacie podmienky INCOTERMS
 • spôsoby minimalizácie obchodných rizík
 • dokumenty používané v obchodnom a platobnom styku

Platobné a zabezpečovacie bankové nástroje

 • vysvetlenie jednotlivých nástrojov, ich priebeh, poukázať na výhody / nevýhody pre dodávateľa a odberateľa
 • na čo je potrebné si dať pozor z pohľadu dodávateľa a z pohľadu odberateľa:
  • SEPA platba, hladká platba
  • vinkulácia finančných prostriedkov
  • dokumentárne inkaso
  • dokumentárny akreditív
  • banková záruka
  • stand-by akreditív
  • zmenka a zmenkový aval 

Kedy je vhodné jednotlivé platobné a zabezpečovacie nástroje použiť

 • voľba vhodného nástroja na minimalizáciu konkrétneho rizika
 • príklady z praxe

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahom seminára Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká je poskytnúť  informácie o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík správnou voľbou bankovýchplatobných a zabezpečovacích nástrojov a uvedomenie si, na čo je potrebné si dať pozor pri použití jednotlivých bankových nástrojov z pohľadu dodávateľa a odberateľa.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

začínajúcim obchodným manažérom, pracovníkom firiem zodpovedných za styk s bankou

Lektor

Ing. Kvetoslava Dobrotková

Ing. Kvetoslava Dobrotková

Lektorka s 20 ročnou bankovou praxou v oblasti obchodného financovania, pôsobila ako interný bankový lektor pre oblasť obchodného financovania pre pracovníkov pobočiek a úverových oddelení. V súčasnosti sa venuje konzultačnej činnosti so zameraním na optimalizáciu nákladov a nákupných procesov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

 • 3.12.2020
 • Ing. Kvetoslava Dobrotková
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.12.2020
 • Ing. Kvetoslava Dobrotková
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme