Seminár

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi.

Obsahová náplň

Na školení preberieme nasledovnú problematiku:

Počas školenia získate aktuálne informácie v nadväznosti na novelu zákona o ochrane spotrebiteľa ktorá je účinná od 21.7.2020.

 • Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb z pohľadu občianskeho a obchodného práva.
 • Záručné doby a ich rôzne dĺžky podľa subjektov.
 • Uplatňovanie zodpovednosti voči jednotlivým subjektom.
 • Rozlišovanie obchodného a občianskoprávneho vzťahu z hľadiska zodpovednosti.
 • Spôsoby vybavenia reklamácie a lehoty vybavenia – aktuálne zmeny
 • Rozsah nárokov reklamujúcich subjektov.
 • Povinnosti predávajúcich a povinnosti výrobcov vo vzťahu k vadám.
 • Ako uzatvárať obchodné zmluvy z hľadiska uplatňovania a riešenia vád.
 • Ako uzatvárať spotrebiteľské zmluvy.
 • Reklamačné poriadky a ich obsah – tipy, príklady, aktuálne zmeny
 • Uplatňovanie nárokov z vád na súdoch a ich riešenia v praxi.
 • Kontrolné oprávnenia a povinnosti kontrolovaných subjektov, príklady z praxe, zmiernenie sankcií za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa
 • Novinky v oblasti spotrebiteľského práva po novele platnej od 21.7.2020.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Komu je určený

E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.

Referencie

"Môj dojem zo seminára je výborný. Lektorka je vysoko profesionálna a má široký rozhľad v danej tematike. Uviedla aj mnoho príkladov z praxe. Chcem vyzdvihnúť aj samotnú tému, spôsob vysvetlenia a zrozumiteľnosť výkladu."  

"Vyslovujem veľkú spokojnosť s uvedeným školením, ako po obsahovej tak aj organizačnej stránke. Dostala som odpoveď na všetky otázky vyplývajúce z činnosti našej spoločnosti. Pani lektorka Braxatorisová mala príjemný prejav a na všetky otázky reagovala na odbornej úrovni... Školenie by som odporučila každému, kto sa potrebuje v uvedenej problematike zorientovať, zistiť odlišnosti z hľadiska zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka."

"Cítil som sa veľmi dobre v príjemnej spoločnosti. Seminár splnil moje očakávania s jeho obsahom som spokojný, dozvedel som sa veľa nových a dôležitých vecí, aj takých, o ktorých som dovtedy nevedel. Na tie, ktoré som si potreboval objasniť, som dostal konkrétnu odpoveď. Kladne hodnotím aj prednášku p. lektorky a diskusiu s tým spojenú."

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre,…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

13.12.2021

ONLINE

Mgr. Eva Braxatorisová

20.1.2022

ONLINE

Mgr. Eva Braxatorisová

20.1.2022

Bratislava

Mgr. Eva Braxatorisová

9.3.2022

ONLINE

Mgr. Eva Braxatorisová

9.3.2022

Bratislava

Mgr. Eva Braxatorisová

4.5.2022

ONLINE

Mgr. Eva Braxatorisová

4.5.2022

Bratislava

Mgr. Eva Braxatorisová

21.7.2022

ONLINE

Mgr. Eva Braxatorisová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.