Seminár

Ako ochárniť firemné dáta

Bibiana Žigová, Lukáš Hlavička

Školenie je zamerané na aktuálnu problematiku ochrany informácií a dát pred únikom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako ochárniť firemné dáta

Úvod

 • Definícia ochrany informácií
 • Dôležitosť ochrany informácií v digitálnom veku

Dôvody pre ochranu informácií

 • Ochrana súkromia jednotlivcov
 • Ochrana citlivých údajov a obchodných tajomstiev
 • Prevencia pred kybernetickými hrozbami a útokmi
 • Dodržiavanie právnych predpisov a regulácií

Spôsoby ochrany informácií

 • Zabezpečenie fyzických zariadení a miest
 • Ochrana dátových prenosov a komunikácie
 • Používanie silných hesiel a autentifikácia
 • Aktualizácia softvéru a pravidelné zálohovanie

Ako postupovať v prípade kybernetického útoku

 • Príklady úniku dát/útoku
 • Postup
 • Zodpovednosť
 • Následky
 • Nápravné opatrenia

Prevencia pred kybernetickými hrozbami

 • Identifikácia a hodnotenie rizík
 • Implementácia bezpečnostných politík a postupov
 • Monitorovanie a detekcia hrozieb

Záver

 • Zhodnotenie dôležitosti ochrany informácií v súčasnej dobe
 • Dôležitosť spolupráce a investícií v oblasti bezpečnosti informácií
 • Záverečné myšlienky a odporúčania pre efektívnu ochranu informácií.

 

Komu je určený

Školenie je určené pre konateľov, riaditeľov, vedúcich odborných útvarov, odborných pracovníkov, (nie pre IT odborníkov a IT firmy)

Harmonogram školenia: Ako ochárniť firemné dáta

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako ochárniť firemné dáta

Bibiana Žigová

Information security Senior manager TPA

Ďalšie semináre lektora

Lukáš Hlavička

Chief Technology Officer (CTO), IstroSec s.r.o.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.